Madrid, 24 d’octubre de 2023.- El Ple del Parlament Europeu va aprovar la setmana passada en la seva sessió celebrada a Estrasburg el seu Informe sobre “El relleu generacional en les explotacions agràries de la UE del futur” en el qual subratlla el paper fonamental de les cooperatives agroalimentàries en la incorporació de joves al sector. Així, destaca com les cooperatives milloren la seva activitat subministrant-los assessorament i serveis, redueix els seus costos, concentren l’oferta, afavoreixen la comercialització en comú, i, fomenten la seva participació i interlocució amb les administracions i institucions. L’Informe insisteix, a més, en la necessitat d’assegurar una representació adequada de joves i de dones en els òrgans de decisió de les cooperatives.

L’Informe del Parlament demana als Estats membre que promoguin la incorporació dels joves agricultors a les cooperatives, empreses que els permeten conjuminar esforços, sinergies, accedir a inversions que d’una altra forma els joves no podrien escometre, i augmentar el valor afegit a les seves produccions.

L’Informe, la ponent del qual ha estat l’europarlamentària portuguesa Isabel Carvalhais va ser aprovat per amplíssima majoria, (447 vots a favor, 14 en contra i 7 abstencions), i demana mesures a les institucions UE, com a nacionals i regionals per a fomentar el relleu generacional en l’agricultura.

Segons les dades de la Comissió Europea el 57,6% de les explotacions agràries les gestionen agricultors de més de 55 anys i només en el 12% d’elles els titulars tenen menys de 40 anys de què la meitat són persones d’entre 35-39 anys. Fins i tot en alguns Estats membre la situació és més alarmant perquè la proporció és de tres agricultors majors de 65 anys per cada agricultor menor de 40 anys.

En general, la tendència de l’agricultura europea és preocupant s’ha produït una caiguda important del nombre d’explotacions (un 37% entre 2005-2020), un augment de la seva grandària, una major concentració parcel·lària que fa que l’accés a la terra i al finançament sigui més complicat per als joves. A més, el salari agrari a la UE és un 53% menor que la mitjana de la resta de sectors econòmics, per la qual cosa la falta rendibilitat suposa també un fre important a la incorporació de joves.

Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya ha treballat estretament amb la ponent i ha traslladat als europarlamentaris la importància i el paper de les cooperatives agroalimentàries en el relleu generacional, per la qual cosa valora especialment l’Informe aprovat. Així mateix, des de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears continuem treballant per posar en valor el paper dels joves en les nostres entitats sòcies des de la Comissió de Joves

A Espanya hi ha més de 3.600 cooperatives amb més d’1 milió de persones sòcies que produeixen i comercialitzen la seva producció, i que contribueixen a la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del territori, fixant població, generant ocupació i accés a la formació, la innovació i la digitalització.

No és la primera vegada que el Parlament Europeu reconeix el paper de les cooperatives agroalimentàries en l’agricultura de la UE, ja ho va fer en el seu Informe relatiu sobre “Una visió a llarg termini per a les cooperatives de la UE” i recentment un informe de l’ONU demanava als governs secundar i enfortir a les cooperatives per a ajudar a accelerar l’Agenda 2030.