Article d’opinió Jerònima Bonafé Ramis, presidenta Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears. Membre de la Comissió Permanent del Consell Econòmic i Social. Publicat avui en el Diari de Mallorca el deixem aquí íntegre.

Amb motiu del dia del Medi Ambient la societat ha de saber que, contràriament al que es pot percebre en un primer moment, les explotacions agràries portem més de tres dècades treballant per a millorar la sostenibilitat mediambiental de les seves explotacions. Des de l’any 1990 el sector ha reduït en un 20% les seves emissions i un 18% els abocaments de nitrats, segons dades de la Comissió Europea. A nivell nacional, l’agricultura a penes suposa un 12% de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, i en el cas de Balears aquestes xifres baixen al 2%, suposant el 92% de les emissions les causades pel processament de l’energia.

És fonamental comunicar i informar de la realitat i fugir de visions alarmistes sobre el sector, perquè l’agricultura i la ramaderia són part de la solució i no el problema. Els cultius són emissors d’oxigen a l’atmosfera, actuen com a embornal de CO₂, eviten la desertització i ajuden a regular el clima i la hidrologia, generant importants beneficis socials i mediambientals que s’han de posar en valor. És primordial no culpabilitzar als productors ni a l’agricultura, vital a les nostres illes per a aconseguir una gestió territorial sostenible social i mediambientalment.

Però també és important que la societat conegui que aquesta sostenibilitat mediambiental no serà possible sense una sostenibilitat econòmica.

Ens trobem en un moment en el qual s’està pendent de l’acord de la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC). Com Cooperatives Agro-alimentàries estem compromesos per a dur a terme els requisits de l’Estratègia “De la Granja a la Mesa” i “Biodiversitat 2030”, però l’arquitectura verda ha de tenir en compte la sostenibilitat econòmica del sector agrari europeu i en particular de les illes. Necessitem una PAC prou dotada per a poder abordar les noves exigències que s’hauran d’adoptar en el sector en els pròxims anys, i és preocupant que la Comissió no hagi fet públic l’estudi d’impacte econòmic de l’aplicació d’aquestes estratègies verdes que planteja. És necessari potenciar els enfocaments col·lectius que duen a terme les Cooperatives,  en les inversions i en els eco-esquemes, reconèixer i millorar l’assessorament que realitzem, i en general invertir en les seves indústries com a part fonamental per a avançar en la cadena de valor dels productes. Les Cooperatives tenim una estreta relació amb el territori, creem valor i mig de vida, no ens deslocalitzem.

Les cooperatives i les seves sòcies i socis estem plenament compromesos amb els objectius del Pacte Verd, però no podem canviar el model de producció sostenible amb la imposició de mesures impossibles de portar a la pràctica, polítiques incoherents entre si i amb una reducció continua de recursos. El sistema productiu de la UE és el més avançat a nivell mundial en termes mediambientals, de seguretat i qualitat alimentària i de benestar animal, i les autoritats han d’exigir aquests mateixos requisits per a les produccions que provenen de fora de la unió.

Des de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears estem absolutament compromesos amb la producció d’aliments sans i de qualitat, i el consumidor podrà trobar en les nostres Cooperatives autentico producte local, un producte de proximitat, sembrat, produït i transformat en Balears.