L’objectiu d’aquests guardons és distingir projectes realitzats per dones i actuacions que reconeguin el paper d’aquestes en la revitalització del medi rural. En cada categoria es concedeixen un primer, segon i tercer premi de 18.000, 12.000 i 7.500 euros, respectivament. El termini per a presentar candidatures finalitza pròxim 8 de juliol.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat avui en el Boletín Oficial del Estado (BOE)

l’extracte de la convocatòria de la XIII edició dels Premis d’Excel·lència a la Innovació per a Dones Rurals corresponents a l’any 2022. Amb ells, es busca donar visibilitat al treball i als projectes de vida de les dones en el medi rural; i a la labor que realitzen per a mantenir i revitalitzar aquests territoris.

Aquests guardons, que el ministeri convoca anualment des de l’any 2010, distingeixen projectes nous, excel·lents, originals i innovadors realitzats per dones rurals, així com actuacions que reconeguin el treball i el paper de les dones en el medi rural.

Inclouen quatre categories:

Excel·lència a la innovació en l’activitat agrària
Excel·lència a la innovació en l’activitat pesquera o aqüícola
Excel·lència a la innovació en diversificació de l’activitat econòmica en el medi rural
Excel·lència a la comunicació.

En cadascuna d’elles, es concedeixen un primer, segon i tercer premi de 18.000, 12.000 i 7.500 euros, respectivament.

A aquestes categories se suma un premi extraordinari de caràcter honorífic, reconeixement especial per la trajectòria vinculada al suport a les dones en el medi rural i en zones pesqueres rurals.

En aquesta edició, s’han introduït alguns canvis per a adaptar millor aquests guardons a la realitat del medi rural, i s’han modificat els requisits per a optar a ells, amb la finalitat de facilitar la participació dels territoris costaners i dels municipis de petita grandària.

El termini de presentació de les candidatures finalitza el pròxim 8 de juliol de 2022, quinze dies hàbils després de la seva publicació en el BOE.

Es pot ampliar la informació sobre aquests premis, i descarregar els formularis d’inscripció en la sede electrónica del ministerio.

Categories dels Premis
Premi de “Excel·lència a la innovació en l’activitat agrària”. Destinat a projectes que utilitzin tecnologies agràries, ramaderes o forestals que redundin en l’avanç d’un sector sostenible, eficient en l’obtenció de productes de qualitat, que respongui a la demanda de les consumidores i consumidors i que puguin integrar estratègies de comercialització i promoció.

Premi de “Excel·lència a la innovació en l’activitat pesquera o aqüícola”. Dirigit a projectes relacionats amb activitats pesqueres o aqüícoles i complementàries, que utilitzin tecnologies pesqueres o aqüícoles que redundin en l’avanç d’un sector sostenible, eficient en l’obtenció de productes de qualitat, que respongui a la demanda de les consumidores i consumidors i que puguin integrar estratègies de comercialització i promoció.

Premi de “Excel·lència a la innovació en diversificació de l’activitat econòmica en el medi rural”. Es concedirà a projectes que diversifiquin l’activitat econòmica del medi rural lligats, entre altres, a la indústria agroalimentària, a la prestació de serveis a l’agricultura i la silvicultura, a les activitats relacionades amb la prestació de serveis i la integració social i a les activitats turístiques, que afavoreixin nous àmbits econòmics o generin ocupació en el medi rural.

Premi de “Excel·lència a la comunicació”. Dirigit a reconèixer els treballs en els àmbits de la comunicació, la informació i dels mitjans de difusió que hagin contribuït a difondre l’activitat de les dones en el medi rural o en o en zones pesqueres rurals, el seu reconeixement social i la seva promoció nacional i internacional i amb això hagin fomentat la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Reconeixement especial per la trajectòria vinculada al suport a les dones en el medi rural i en les zones pesqueres rurals. És un reconeixement, amb caràcter extraordinari, a aquelles dones o entitats en la direcció de les quals participi una dona, que hagin tingut un paper destacat en el suport, promoció i posada en valor de les dones en el medi rural o en zones costaneres rurals. Es tracta d’un reconeixement de caràcter honorífic sense dotació econòmica.

Novetats per a aquesta edició
Aquesta tretzena edició incorpora novetats respecte als anys anteriors, recollides en el Orde APA/510/2022, de 2 de juny, que introdueix modificacions en les bases reguladores dels premis.

S’ha adaptat l’àmbit geogràfic dels premis per a incloure projectes de municipis de menys de 5.000 habitants, independentment de la seva densitat poblacional.

S’han modificat els requisits d’accés per a facilitar la participació dels territoris costaners on se situen instal·lacions portuàries i pesqueres que tenen majors densitats de població. Per a això s’ha introduït una nova definició de “zones pesqueres rurals” que engloba a les localitats de menys de 30.000 habitants.

La categoria d’excel·lència a la innovació en l’activitat pesquera o aqüícola aglutina totes aquelles candidatures relacionades amb l’àmbit pesquer i aqüícola, que tinguin a veure bé amb la pròpia activitat en els diferents segments de la cadena de valor, o bé amb la diversificació d’aquestes activitats.
Per a les candidatures de les persones físiques ja no serà necessari que tinguin el seu domicili en l’àmbit rural, però sí el projecte o l’activitat econòmica.

S’han actualitzat els criteris de valoració de les categories, per a posar major èmfasi en la repercussió socioeconòmica dels projectes i augmentar el suport a aquells que es desenvolupen en municipis menys poblats (en el cas de les tres primeres categories), i donar major pes a l’abast dels projectes en el cas de la categoria d’excel·lència a la comunicació.