El termini de presentació de sol·licituds va començar el 31 de desembre, i es prolongarà durant tres mesos.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) va publicar el passat 30 de desembre en el BOE un extracte de l’ordre per la qual es convoca el Premi “Aliments d’Espanya 2021”, en règim de concurrència competitiva.

Les modalitats en les quals es distribueixen els guardons són: Premio “Aliments d’Espanya a la Indústria Alimentària” i Accèssit “Aliments d’Espanya a la Iniciativa Emprenedora”; Premi “Aliments d’Espanya a la Producció Ecològica”; Premi “Aliments d’Espanya a la Internacionalització Alimentària”; Premi “Aliments d’Espanya a la Producció de la Pesca i de l’Aqüicultura”; Premi “Aliments d’Espanya a la Comunicació”; Premi “Aliments d’Espanya a la Restauració”; i Premi “Extraordinari Aliments d’Espanya”.

Podran participar en aquests premis les empreses alimentàries la seu principal de les quals estigui situada dins del territori nacional. El termini de presentació de sol·licituds serà de tres mesos comptats a partir del 31 de desembre, endemà al de la publicació de l’extracte en el BOE.

Les sol·licituds de participació es presentaran, a través del registre electrònic del MAPA, en la lloc web https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA existeix un model normalitzat de sol·licitud.

No obstant això, quan els concursants siguin persones físiques podran optar per presentar les sol·licituds presencialment i en paper en el registre general del MAPA o en qualsevol dels llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Aquestes distincions, que van començar a atorgar-se en 1987, tenen com a objectiu promoure i estimular l’activitat de la cadena alimentària en la producció, transformació, utilització, coneixement i consum dels aliments d’Espanya. També reconeixen l’esforç comercialitzador, innovador, de desenvolupament rural i cura del medi ambient i l’elaboració d’aliments de qualitat.

El lliurament dels premis es durà a terme en un acte públic convocat a aquest efecte. Es pot consultar més informació sobre aquests guardons en el següent enllaç:  https://www.alimentosdespana.es/es/premios/premio-alimentos-de-espana/