Santa María, 14 de juliol 2021.- La Comissió d’aliments tradicionals de les Illes Balears (CATIB), reunida ahir dimarts, va informar favorablement inscriure al «Albercoc de Porreres» en el Catàleg d’Aliments Tradicionals de les Illes Balears.

Amb la denominació «Albercoc de Porreres» es coneix a l’albercoc produït en el municipi de Porreres i en aquells altres terrenys agrícoles limítrofs del municipi, amb unes condicions *edafo-*climaticas similars.

Per les seves característiques edafo-climàticas favorables, l’albercoquer s’ha conreat tradicionalment a la comarca de Porreres des de fa molts anys, possiblement des de fa més de cent anys.

Actualment la comarca de Porreres és la principal zona productora d’aquesta fruita a l’illa, on hi ha un gran nombre de plantacions d’albercoquers, tant d’antigues varietats locals com de noves varietats comercials.

El «Albercoc de Porreres» es comercialitza sobretot en fresc, encara que també es presenta en forma d’albercoc sec i en confitures.

La sol·licitud la va presentar l’Ajuntament de Porreres, i una vegada valorada la memòria justificativa en relació a la descripció, cultiu i varietats, presentacions, acreditació històrica i el vincle amb la zona geogràfica; la Comissió va aprovar proposar a la Consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació inscriure la «Albercoc de Porreres» en el Catàleg d’Aliments Tradicionals de les Illes Balears.