La Comissió Europea ha convocat els Premis Ecològics de la UE a través del seu web: Premios ecológicos de la UE, on està disponible tota la informació. El termini de presentació de candidatures acaba el 8 de juny.

Per què aquests premis?
Després de la publicació del Pla d’Acció Ecològic de la UE el 25 de març de 2021, la Comissió va acordar crear un premi per al sector ecològic amb la finalitat d’augmentar la consciència entre els ciutadans de la UE. Amb aquesta finalitat, el Pla d’Acció inclou la concessió d’uns premis anuals que reconeguin l’excel·lència en la cadena de valor ecològica. El seu propòsit és recompensar als millors i més innovadors actors ecològics, que contribueixin a la reducció de l’impacte de l’agricultura en el medi ambient i el clima, i a la consecució dels objectius de l’Estratègia de la UE sobre Biodiversitat i l’Estratègia «De la granja a la taula». Aquests premis es concediran per primera vegada en 2022.

Premis i categories
Es concediran vuit premis en set categories, entre les quals s’inclouen:
1. Millor agricultora ecològica i millor agricultor ecològic. Acceso al formulario para presentación.

2. Millor regió ecològica.
3. Millor ciutat ecològica.
4. Millor biodistrito ecològic.
5. Millor PIME ecològica. Acceso al formulario para presentación.
6. Millor minorista d’aliments ecològics.
7. Millor restaurant ecològic.

El COPA COGECA i IFOAM col·laboren amb la Comissió en l’organització de la primera de les categories “Millor agricultora ecològica i millor agricultor ecològic”. No tindran caràcter econòmic.

Qui pot presentar-se?
Pot presentar la seva candidatura qualsevol operador, institució o establiment de la cadena de valor ecològica amb un projecte notable que contribueixi al fet que els productes ecològics de la UE siguin més assequibles o accessibles. Els promotors dels projectes han d’estar establerts o ser residents a la UE. Les sol·licituds han de presentar-se en una de les llengües oficials de la UE i en els projectes han de desenvolupar-se a la UE.

Quin és el calendari?
– Cerimònia oficial de llançament del premi: 25 de març.
– Presentació de candidatures: 25 de març al 8 de juny.
– Cerimònia de lliurament de premis coincidint amb el Dia Europeu de l’Agricultura Ecològica, el 23 de setembre.

Com et pots presentar?
– Llegeix les diferents seccions de la web Premios ecológicos de la UE i, especialment, els criteris d’admissibilitat i els criteris de selecció.

– Tria el premi per al qual desitgis presentar la seva candidatura i emplena el formulari corresponent que estarà actiu a partir del 25 de març.
– Presenta la teva candidatura en línia entre el 25 de març i el 8 de juny de 2022.
– Els candidats hauran de respondre a preguntes orientatives tancades, algunes d’elles en relació amb els quatre principis de la producció ecològica i els pilars de la sostenibilitat. Les preguntes els ajudaran a estructurar millor les seves respostes i el jurat podrà així obtenir més informació sobre els candidats. Les respostes a la preguntes obertes tenen una longitud limitada.