Santa María, 19 de maig 2022.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears ha celebrat una jornada titulada “Dones i cooperatives: participar per a créixer, participar per a transformar” finançada per l’Institut de la Dona. La cooperativa Agrícola de Porreres ha acollit aquest taller amb l’objectiu d’impulsar la participació de les agricultores i ramaderes en l’activitat de la cooperativa i formar part del seu Consell Rector. En aquesta Jornada han participat dones sòcies de la pròpia cooperativa de Porreres, de la cooperativa de Llucmajor, de Petra, de la cooperativa de *Ferrerías, de la pròpia federació i altres convidats.

La primera dinàmica va consistir en el fet que les assistents es van presentar a través d’un objecte quotidià amb el qual se sentien identificades: ametlles, garrofes, un card per a madurar formatge, un tascó de formatge de Menorca, un llibre sobre els albercocs, una cistella, un ram de liles, entre altres.

La benvinguda a la jornada l’ha ofert Jerònima Bonafé, presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears. Cal destacar que Bonafé és vicepresidenta del grup de treball del COPA-COGECA des d’on s’està fent un gran esforç perquè des de les cooperatives es promocioni que les dones estiguin en els Consells Rectors. A més, s’ha projectat una mostra de fotos de la Conselleria d’Agricultura que exemplifiquen el treball real de les dones en el sector agroalimentari.

Les dades l’avalen. Segons va exposar Laura Sansó, tècnica d’igualtat de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, de les 8.324 persones sòcies de *Cooperatives Agro-*alimentàries Illes Balears, un 77% són homes i el 23% són dones. D’elles, només formen part dels Consells Rectors un 9% de dones, és una dada molt baixa, però després de les actuacions dutes a terme per a revertir aquesta situació, s’ha aconseguit un creixement que s’ha triplicat des de 2010 quan només hi havia un 3% de dones conselleres.

Des de Cooperatives Agro-alimentaries Illes Balears treballant per a aconseguir incorporar més dones en els òrgans de decisió de les cooperatives, així com fomentar la seva emprenedoria i lideratge, a través de jornades de formació com la que hem realitzat a Porreres, on s’han vist quins són els motius d’aquestes desigualtats i s’han realitzat diverses dinàmiques per a detectar-les i poder revertir-les.

La ponent de la jornada ha estat Paloma Jimena Medina, agent d’igualtat, especialista en gènere i desenvolupament. Jimena a més és formadora en temes d’igualtat i ha realitzat una gran quantitat de dinàmiques durant el matí. Jimena destaca que “Dones en el camp hi ha hagut sempre, però han estat i estan invisibilitzades, com si acabessin d’arribar. Moltes vegades no tenen el reconeixement explícit del seu treball, són “ajuda familiar” com a màxim. Moltes no cotitzen a la seguretat social, no reben salaris, ni són titulars d’explotacions ni de drets de la PAC i no participen en els òrgans de decisió.  A poc a poc, no obstant això, van fent sentir les seves veus i les seves reivindicacions, es formen per a portar les seves pròpies explotacions i dirigir els seus negocis de transformació i reclamen la seva quota de poder i responsabilitat en el sector.”

Tal com s’ha incidit durant tota la jornada, si es treballa conjuntament amb altres dones, en xarxa perquè les dones juntes són més fortes.

No hi ha un sinó diversos motius: falta de referents de dones en llocs de responsabilitat, falta d’oportunitats per a entrar en les estructures de presa de decisions, falta de temps per a dedicar-li a aquest compromís, falta d’incentius per a participar. A més, a vegades senten que no estan formades o capacitades i això els frena. A vegades tampoc tenen el suport familiar per a fer aquest pas i suporten sobre la seva esquena la logística familiar i les cures.  Els companys del sector, a vegades secunden i en unes altres obstaculitzen aquest pas al capdavant de les dones perquè senten que perden poder, que no saben o que ho faran tot d’una altra manera. “Hi ha sostres de cristall que es van trencant i les quotes i contingents són necessaris mentre que la situació sigui d’infrarepresentació de dones en els consells rectors, per exemple,” ha explicat *Jimena.

Mesures per a revertir la situació

Les conclusions de la jornada han estat, entre altres, que es demanarà a les institucions públiques que deurien també bonificar d’alguna forma a les empreses agroalimentàries que treballin perquè la presència de les dones en els òrgans de representació i presa de decisions sigui equilibrada i proporcional al nombre de sòcies.

Lleis com la de la Igualtat retributiva, l’obligatorietat de plans d’igualtat en les empreses de més de 50 treballadors/as, els protocols de prevenció d’assetjament sexual o per raó de sexe, les mesures de prevenció, entre altres. Tal com recorda *Jimena: “per exemple, en l’àmbit del sector primari amb anterioritat no s’han fet aquestes accions, i per tant, hi haurà necessitat de fer trobades, formacions en tots aquests camps.  Tot això ajudarà a prendre mesures que afavoreixin la incorporació de més dones als consells rectors, que les treballadores de les cooperatives tinguin els mateixos drets i salaris que els treballadors homes. Si es *consensuan quotes i contingents i s’introdueixen mesures per a aconseguir-les s’haurà fet un gran pas. Utilitzar llenguatge i codi d’imatges més inclusius en els documents de treball, plans estratègics, i pla de comunicació de les entitats serà importantíssim per a visibilitzar a les dones. Això anirà provocant canvis, al principi més superficials i després de més calat.

Aconseguir la paritat, almenys en una proporció de 40/60 seria l’horitzó desitjat, però sabem que hi ha moltes cooperatives on les persones sòcies, gairebé íntegrament, són homes pel que arribar a aquest nivell de paritat és impossible, per la qual cosa estem treballant perquè aquestes cooperatives incorporin en el seu consell rector el mateix percentatge que tenen de dones sòcies. Encara queda molta feina per fer, però estem en el bon camí.