Santa María, 9 de setembre de 2021.- Avui dia mundial de l’Agricultura des de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears destacam que es el moment de tornar a donar valor a l’agricultura i la ramaderia, i la posició que mai havien d’haver perdut.

Si els ciutadans volen disposar d’aliments sans, segurs no podem dependre exclusivament de l’exterior, hem de comptar amb un sector primari i amb les seves  empreses que els representen, les Cooperatives.

Es el moment de reivindicar una Alianza entre tota la societat i administracions amb un objectiu comú, que aquelles persones que treballen a l’agricultura i la ramaderia puguin desenvolupar la seva activitat i que sigui valorada amb tot el que representen.