L’objectiu d’aquest curs és incrementar el nivell de capacitació de les persones que tenen el carnet de “USUARI PROFESSIONAL DE PRODUCTES FITOSANITARIS, NIVELL BÀSIC” i que volen obtenir el de NIVELL QUALIFICAT sense haver de passar per una formació inicial de qualificat, segons s’estipula al Decret 50/2016 de 29 de juliol.

– INSCRIPCIONS: Per a més informació i inscripcions truqueu al 971 340 372 o al 615 478 115.

– DATES: El curs es realitzarà el 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 i 27 de juny de 2024.

– LLOC: La part teòrica del curs, així com l’examen es desenvoluparà a l’aula de formació de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, situada al Camí de Sa Vorera, km 0’5 de Sant Antoni de Portmany. La part pràctica es desenvoluparà a la parcel·la del costat de la instal·lació.

– HORARI: Tots els dies de 16.00 a 20.00 hores. Excepte el dia 27 de juny que serà de 16.00 a 19.00 hores.

Les pràctiques en camp tindran una durada de 5 hores i es duran a terme el dia 26 de 16.00 a 20.00 i el dia 27 de juny de 16.00 a 17.00 h.

Les pràctiques a l’aula tindran una durada de 8 hores.

El dia 27 de juny serà l’examen escrit de 17.30 a 19.00 h.

– CONTINGUT:

Tema 1.- Plagues i malalties dels cultius. Els danys que provoquin.

Tema 2.- Mètodes de control.

Tema 3.- Estratègies i tècniques per a la gestió integrada de plagues.

Tema 4.- Producció integrada i producció ecològica.

Tema 5.- Els productes fitosanitaris.

Tema 6.- Riscos per al medi ambient derivats de la utilització de productes fitosanitaris.

Tema 7.- Riscos per als consumidors per residus de productes fitosanitaris.

Tema 8.- Riscos per a l’usuari professional de productes fitosanitaris.

Tema 9.- Mesures per reduir els riscos sobre la salut de les persones.

Tema 10.- Mètodes d’aplicació de productes fitosanitaris.

Tema 11.- Equips d’aplicació de productes fitosanitaris.

Tema 12.- Regulació, calibratge, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació.

Tema 13.- Higiene i traçabilitat.

Tema 14.- Seguretat social agrària.

Tema 15.- Pràctica de camp.


DESCARGAR PDF