OBJECTIU DEL CURS I NIVELL D’ASSOLIMENT

Donar a conèixer als assistents, agricultors i persones relacionades amb el sector agroalimentari, les tècniques de la poda i manteniment del cultiu de fruiters i vinya, per a transmetre el bon maneig en les explotacions de fruiters de les illes i augmentar així la seva producció.

Degut al grau de participació i bona actitud demostrada pels alumnes durant el curs es va considerar que els objectius es varen aconseguir

 

METODOLOGÍA 

Les metodologies de treball utilitzat es el mètode prepositiu i expositiu, realitzant la formació a aula i després a una plantació de fruiters, on posar en pràctica totes les tècniques explicades, i revisar els conceptes teòrics.

 

DURACIÓ:  15 hores

CONTINGUTS

  1. Generalitats de la poda.
  2. Nocions de fisiologia vegetal i coneixement agronòmic de l’arbre.
  3. Períodes vegetatius en la vida de l’arbre i la poda.
  4. La poda i les seves finalitats.
  5. Tipologia de la poda.
  6. Decisions prèvies sobre la forma de l’arbre.
  7. La poda i la lluna.
  8. La poda dels fruiters i la seva planificació.