Santa María, 12 de març 2021.- Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears participa en el projecte europeu H2020 nominat PLOUTOS per a definir cadenes agroalimentàries sostenibles basades en dades.

Aquest projecte té una durada de tres anys (fins a octubre 2023). Rep finançament de la recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea i compta amb un pressupost total de 8,5 milions d’euros.

En PLOUTOS participa un consorci de 33 socis de deu països, coordinats per Gaia, una organització grega especialitzada en agricultura. El projecte s’articula a través d’onze proves pilot d’innovació sostenible. Aquestes abasten una àmplia gamma d’ecosistemes agroalimentaris, en 13 països, que cobreixen els cultius herbacis, l’horticultura (tant en camp obert com en hivernacle), les plantes perennes i la producció lletera, entre altres.

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears col·labora amb una d’aquestes proves pilot. Es tracta d’un desplegament de solucions tecnològiques que AnySolution, empresa mallorquina, està duent a terme en els hivernacles de AgroMallorca SAT.

El principal objectiu de PLOUTOS és reequilibrar les cadenes de valor agroalimentàries. Per a això estableix un marc d’Innovació sostenible que segueix un enfocament sistèmic per al sector agroalimentari basant-se en tres pilars: la innovació del comportament, la innovació del model de negoci col·laboratiu sostenible i la innovació tecnològica basada en dades.

El projecte també pretén establir un ecosistema de cadenes agroalimentàries innovadores a Europa. S’avaluarà aquestes i a les seves innovacions dirigides amb la finalitat d’aconseguir sostenibilitat i cooperació en tota la cadena de valor. Aquesta innovació basada en dades oferirà una solució més sostenible des del punt de vista mediambiental.

PLOUTOS cerca facilitar serveis de suport especialitzats a les cadenes de valor agro a través de l’Acadèmia d’Innovació Ploutos. Ho fa amb la finalitat d’ajudar a codiseñar i aplicar les innovacions proposades.

Cooperatives Agro-alimentàries és un dels 33 socis amb els quals compta Ploutos. Aquests socis representen a tots els actors rellevants del sistema alimentari, inclosos agricultors, empreses de la indústria alimentària, científics, assessors, especialistes en TIC i responsables polítics.