Santa María, 18 de febrer 2021.- Cooperatives Agro-alimentaries Illes Balears organitza, finançat pel SOIB, el certificat de professionalitat “Doma bàsica del cavall” de 670 hores. La part teòrica s’imparteix en les nostres instal·lacions de Santa María i la formació pràctica s’imparteix en un centre d’equitació. La formació es troba ja en les seves últimes setmanes.

En el certificat de professionalitat, quinze alumnes aprenen, entre altres coses, a domar  un poltre amb menys de sis anys. Es treballa amb l’objectiu que es converteixi en un producte comercial i de gaudi tant per a salt, domatge, passeig, turisme o per a enganxament.La formació està impartida per Miguel Ángel Cañellas Serra. El professor ens ha explicat que durant la pràctica han domat a sis poltres als quals han ensenyat des de zero. “Eren animals asalvajados i han après les tècniques de salt i de represa. A més, els poltres s’han adaptat a viure en una hípica amb les cures del personal”.

Destaca també que “els alumnes estan demostrant un augment de nivell. S’estan capacitant per a treballar en les empreses.”

Magda Darder practicando el salto con el potrillo Tonina

 

Una alumna, María Mas, ens detalla alguns dels aspectes de la formació: “es treballa molt amb la recompensa de carícies en llocs on ells mateixos no arriben com darrere de les seves orelles. I també els oferim chuches.”

María ens revela les seves intencions: “m’agradaria dedicar-me a l’esbravi de poltres. S’estableix un vincle súper especial amb el cavall. Encara que és un treball molt vocacional perquè els poltres no saben de caps de setmana, ni de festius”.

Cooperatives Agro-alimentaries Illes Balears és una de les primeres organitzacions en el seu àmbit que organitza aquesta formació de professionalitat. Aquesta és la quarta convocatòria d’aquest certificat de professionalitat “Domatge bàsica del cavall” que va començar el 14 de setembre de 2020.

Les sortides professionals abasten diferents àrees del món de l’equitació.  Els alumnes que obtinguin aquest certificat de professionalitat organitzat per Cooperatives Agro-alimentaries Illes Balears poden accedir a treballs com a treballador de la cria de cavalls, domador i / o entrenador de cavalls, emprat per al domatge de poltres en centres d’ensinistrament i entrenament de bestiar equí i / o empleat en centres per al domatge de poltres en parades de sementals. Es tracta també d’una especialitat amb projecció internacional atès que existeix una gran demanda d’aquesta mena de titulacions a l’estranger.