Santa María, 22 de febrer 2021.- Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears manifesta la seva preocupació per la desigualtat salarial amb motiu del 22 de febrer, Dia de la Igualtat Salarial.

Des de Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears ve es realitzarà una acció de sensibilització i conscienciació en xarxes socials sobre la igualtat retributiva, a través del compte de Twitter @CoopAgroIB sota el claim #Diferencia0

Segons la presidenta de Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears, Jerònima Bonafé: “les diferències de remuneració entre dones i homes per treballs d’igual valor són encara, un dels eixos vertebradors de la desigualtat en el sector agrari de les nostres illes. A més, hi ha molt poca representació de les dones en els nostres consells rectors”.

L’existència de diferències de retribució per raó de sexe és un fet incontestable, i en l’actualitat a causa de la crisi de la COVID-19 s’ha incrementat la segregació de gènere en el mercat laboral.

El dilluns 22 de febrer, Dia de la Igualtat Salarial, Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears vol mostrar els esforços constants que estem fent per a lluitar per la igualtat salarial en el sector agrícola i ramader. Així com, per una major representació de dones en els consells rectors de les Illes Balears.