COOPERATIVES AGROALIMENTÀRIES EXPLICA AlS SEUS SOCIS L’EVOLUCIÓ DEL PLA ESTRÀTEGIC DE LA PAC EN BALEARS

Santa María, 17 de febrer 2021.- Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears ha celebrat una trobada digital sobre les novetats en la normativa de la Política Agrària Comuna (PAC) i com influiran a les Illes Balears.
El pla estratègic nacional de la PAC haurà de presentar-se formalment a la Comissió Europea al final de 2021. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació treballa juntament amb les Comunitats Autònomes per a elaborar aquest pla. Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears advoca perquè el pla reculli els punts més significatius de la situació de l’agricultura a les illes.
La jornada es va convocar amb l’objectiu d’informar de la situació del Pla Estratègic Nacional. Es buscava intercanviar experiències i visions amb el sector, compartint preocupacions, identificant problemes i generant debat.
La sessió ha estat conduïda i dinamitzada per la directora de Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears, Mª Francisca Parets i ha comptat amb la participació de socis de cooperatives i de membres del sector agrari i ramader.

PROGRAMA DE LA JORNADA
La primera part de la jornada ha estat dedicada a donar a conèixer als cooperativistes la situació de la PAC de manera global. Per a això, va intervenir Gabriel Trenzado, director de Serveis Tècnics de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya i participant de les diferents taules en les quals treballen junts el Ministeri i les organitzacions agràries i ramaderes.
Trenzado ha explicat en què consisteix el cicle de la PAC i les seves garanties. Aquest cicle passa per una avaluació, una planificació i l’aplicació de polítiques per a arribar a l’execució i certificació de resultats.
S’estan duent a terme dues negociacions paral·leles: una a Brussel·les que busca un acord al maig i en la qual té molt pes l’acció pel clima i el medi ambient. I una altra a Espanya, destacant el paper de les Comunitats Autònomes.

Trenzado ha destacat el valor de les cooperatives amb l’objectiu de dissenyar unes polítiques que arribin a un resultat òptim i fomentar una major integració dels agricultors.
El representant de Cooperatives, en la seva intervenció, ha explicat qüestions d’índole normativa que afectaran de manera directa a la incorporació i participació dels diferents nuclis de l’agricultura i ramaderia, especialment als joves i dones.

A continuació, ha pres la paraula el nou director general d’Agricultura, Fernando Fernández Such, qui ha explicat la situació de les propostes de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Per a la direcció d’Agricultura la principal novetat de la PAC és que té una major adaptació a les realitats territorials. Fernández ha aclarit que en la proposta actual s’elimina el règim de petits agricultors.

El director ha explicat la línia en la qual estan treballant, que parteix d’un diagnòstic específic a les Illes Balears, prioritza necessitats i defineix unes intervencions específiques adaptades al context insular. A causa del caràcter insular, agricultors i ramaders han de fer front a uns costos de producció addicionals en les seves explotacions, que se sumen a la pròpia fragilitat del sector de les illes. A tot això s’uneixen uns ingressos menors a la mitjana nacional.
Segons Fernández Such, la Conselleria busca que es reconegui la realitat insular de les Illes Balears en el Pla Estratègic Nacional de la PAC. Considera que s’han d’adaptar els criteris i les condicions de les ajudes. També es contempla flexibilitzar les mesures territorials per a incloure línies específiques que compensen la realitat insular. Fins i tot ha plantejat l’opció de concedir ajudes compensatòries al transport fora de la PAC.

CONCLUSIONS

Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears ha destacat la importància que la nova PAC reculli actuacions col·lectives organitzades a través de fórmules cooperatives per a poder fer front als reptes de producció, industrialització i comercialització.

Durant la jornada s’han abordat diferents qüestions i s’ha arribat a conclusions sobre temes prioritaris, problemes a resoldre i punts a favor de la participació en les cooperatives.

La proximitat i el bon clima de la sessió animen a Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears a continuar organitzant jornades similars en el futur, generant amb ells espais d’intercanvi d’opinions, de transferència de coneixements i d’assessorament a totes els nostres integrants.

 

Para  más información:

Irene Viseras Serrano

Responsable Comunicació

Móvil: 620 05 15 23