Santa María, 12 de març 2021.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears participa en la comissió territorial d’Assegurances Agràries, que fa sis anys que no es reunia, amb aportacions de millora de les línies de segur recollides entre les nostres cooperatives sòcies.

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears reivindica la necessitat de revisar les condicions específiques de cada línia d’assegurances, tant a nivell d’actualitzar els rendiments zonals de les produccions dels cultius de les Illes com actualitzar els seus preus ja que fa des de molts anys que no es modifica.

Des de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears també demanem que es tingui en compte la realitat de les produccions de les Illes Balears a causa de tots els sobrecostos que la insularitat provoca en les explotacions agràries i ramaderes.

Laura Sansó, tècnica d’assegurances de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears sol·licita, entre altres modificacions, a la Comissió que “en el cultiu de la garrofa es modifiquin l’inici de garanties i que en vegada iniciar-se en una data concreta depengui de l’estat fenològic de l’arbre. Així s’adapta a les condicions de cultiu que existeixen a les illes”. La tècnica de Cooperatives destaca que “hem demanat que s’estudiï la inclusió en l’assegurança de les noves plantacions d’alvocat que des de fa un temps es vénen conreant en algunes zones de Mallorca com Sóller o Esporles”.

“Sol·licitem que es redueixin els preus d’assegurament de la línia de retirada i destrucció d’animals morts en de les explotacions de Menorca, que actualment és un dels més cars d’Espanya. I que aquest servei pugui posar-se en marxa a l’illa de Mallorca amb uns preus més sostenibles”, afegeix Sansó.

En aquesta Comissió Territorial d’Assegurances Agràries han participat ENESA, Agroseguro, el director general de la Conselleria d’Agricultura i Ramaderia i el seu equip tècnic. Així com tècnics de FOGAIBA, la directora de l’àrea d’agricultura de la Delegació de Govern de les Illes Balears, el Consorci de compensació d’assegurances (CCS) i representants de les organitzacions agràries i cooperatives de les Illes Balears.