Santa María, 22 de març 2021.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears posa de manifest que l’aigua és un recurs escàs, i la depuració d’aigües per a la seva posterior reutilització per a l’agricultura és un element essencial del cicle natural de l’aigua i una de les grans estratègies per a lluitar contra l’escassetat d’aquest bé fonamental per a la vida en la Terra.

Avui dia 22 de març se celebra a tot el món el Dia Mundial de l’Aigua, una celebració que promou l’Organització de Nacions Unides per a conscienciar a la societat sobre la importància de l’aigua i fomentar el seu ús responsable. El lema triat per a enguany és “el valor de l’aigua”. Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears sol·licita una millora en la gestió i l’ús d’aigües regenerades per a fins agrícoles.

Segons Nacions Unides, la manca d’aquest recurs afectarà 7.000 milions de persones en 2050, any per a què, precisament, la demanda haurà crescut un 30%.

A causa de la producció creixent d’aliments i a l’escassetat de precipitacions, les aigües residuals ja no es veuen com una deixalla que cal eliminar, sinó com un recurs. Les aigües regenerades poden reutilitzar-se per a l’agricultura, evitant així les conseqüències del canvi climàtic aquesta tenint per al sector.

Segons dades de ABAQUA, Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental, el volum d’aigua regenerada a Illes Balears en 2020 està entre els 40/42 milions de metres cúbics. Unit a la dada de EMAYA de 30 milions de metres cúbics de volum d’aigua regenerada a Palma dels quals només s’utilitzen 15 milions de metres cúbics per a reg.

“Millorar les estratègies de reutilització d’aigües regenerades en agricultura és fonamental per a la seva utilització. I aquesta reutilització requereix d’una gestió adequada perquè aquesta aigua es pugui utilitzar en el regadiu. En moltes zones aigua regenerada té una alta concentració de sals, fet que les fa inviables per a l’agricultura”, segons Mª Francisca Parets, directora gerent de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears.

“Cal prendre consciència que alguns dels residus de les zones turístiques, les indústries i les llars són nocives per a l’agricultura.  Encara que les depuradores eliminen una gran quantitat d’aquests residus, la depuració terciària no elimina l’excés de sals. La incorporació de sals provinent dels processos de descalcificació de l’aigua és altament perjudicial per a la reutilització en l’agricultura”

La reutilització de l’aigua en condicions de seguretat és fonamental per a mitigar la seva escassetat i suposa el paradigma del concepte d’economia circular impulsat per la Unió Europea basat a donar una nova vida a l’usat (re)convertint-ho en una font de recurs. Per tant, millorar les estratègies per a la gestió d’aquest bé s’antulla fonamental per a lliurar la batalla contra la falta d’aigua, un problema que posa en escac la pròpia sostenibilitat del planeta i dels éssers vius que l’habiten.