Santa María, 15 d’abril 2021.- Cooperatives Agro-alimentàries ha participat en la primera conferència el cicle organitzat per  Centre Balears Europa “Insularitat Mediterrània. Construir un horitzó sostenible” centrats en l’aposta europea per l’agricultura sostenible des d’una doble perspectiva insular i Mediterrani.

La primera conferència del cicle porta per títol “L’agricultura a les Illes Mediterrànies. Un repte d’abast europeu.” Les direccions de Relacions Exteriors i d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural del Govern de les Illes Balears juntament amb la Direcció General d’Agricultura de la Comissió Europea han abordat els principals desafiaments de l’agricultura europea tenint en compte els reptes i problemes de la realitat insular a la conca mediterrània.

La Unió Europea impulsa tota una sèrie d’estratègies de gran abast que busquen assegurar la transició ecològica i la sostenibilitat ambiental, social i econòmica de tots els seus sectors. En aquest marc, estratègies com “De la granja a la taula” aspiren a generar un canvi positiu i cal analitzar quines conseqüències pot tenir des de la perspectiva de les Illes Balears.
D’aquest repte europeu i del seu encaix dins de l’agricultura de les illes s’ha parlat en el seminari web en el qual ha participat Cooperatives Agro-alimentàries. Els ponents de la jornada han estat Rosario Sánchez, consellera de d`Hisenda i Relacions Exteriors; Antoni Vicens, director general de Relacions Exteriors; Fernando Fernández, director general d’Agricultura; Ricardo Ramón, cap de la unitat DG Agricultura de la comissió Europea i Mae de la Concha, consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació.