Santa María, 4 de març 2021.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears organitza el Certificat de Professionalitat “Activitats Auxiliars de magatzem”, de la família professional Comerç i Màrqueting. Aquesta formació té una durada de 170 hores organitzades en tres mòduls, més 40 hores de pràctiques professionals no laborals. La directora gerent de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, Mª Francisca Parets explica que certificats d’aquest tipus són molt valuosos i demostren “la importància de la professionalització de la indústria, el comerç i el sector agroalimentari en general.”

El primer mòdul se centra en les operacions auxiliars de magatzematge com ara recepció, col·locació, manteniment i expedició de càrregues en el magatzem. En el segon, sobre preparació de comandes, els alumnes aprenen a seguir procediments establerts de manera eficaç i eficient. El tercer mòdul habilita per a manipular càrregues amb carretons elevadors. Aquesta setmana comencen les pràctiques amb carretons.

En aquest certificat, comptem amb 15 alumnes que aprenen la gestió logística del magatzem. La professora tutora és Ana Miralbés que ens explica que “les plataformes logístiques són presents en tots els sectors. Qualsevol empresa de béns o serveis necessita un magatzem.” A més, existeixen acords amb empreses líders en la gestió logística de Mallorca per a la realització de les pràctiques professionals no laborals.

Miralbés afegeix que és una formació amb una alta inserció laboral: “en temporada turística les plataformes logístiques i de magatzem demanden aquest perfil professional. En condicions normals, és una de les acreditacions que majors nivells d’inserció laboral té.” D’altra banda, la presència de la dona va en augment en aquest sector, amb una presència d’un 40% d’estudiants dones.

Multitud de sortides professionals

Els llocs de treball per als quals habilita aquest certificat van des de mossos/as de càrrega a operaris/as de logística, passant per carretoners/as, embaladors/as, etiquetadors/as, preparadors/as de comandes i peons/as del transport en general i operadors/as de logística.

“Grans, mitjanes i petites empreses de la distribució es troben en plena expansió en Balears juntament amb institucions sense ànim de lucre participen en aquesta formació. Aquestes acullen als nostres alumnes en les pràctiques per a finalitzar la seva formació. Es tracta d’un nínxol de mercat que demanda gent qualificada”, apunta la professora.

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears coordina diversos Certificats de Professionalitat. Compta amb una dilatada experiència des de 2013 i una capacitat per a adaptar-se a qualsevol combinació d’impartir la formació, tant presencial, com a mixta com combinada amb aula-mirall i model en línia.