Santa María, 11 de març 2021.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears vol posar l’accent en el fet que per a aconseguir unes bones collites cal cuidar els arbres i augmentar els professionals del sector i la professionalitat dels agricultors.

Per a això, Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears està organitzant una sèrie de cursos de poda de fruiters, poda de oliveras i poda de garrofers amb l’objectiu de formar als agricultors per a millorar els cultius de fruiter. Aquests cursos tenen una gran demanda. Les dones representen el 30% de l’alumnat.

Són cursos de 15 hores de formació amb continguts teòrics sobre la biologia de l’arbre fruiter, així com la posada en pràctica de coneixements en camp sobre casos pràctics. Es plantegen resolució de casos pràctics, exposició de material, equips de seguretat i demostració pràctica sobre el terreny sobre biologia de l’arbre. També s’analitza la resposta al tall i les principals ferides de l’arbre. S’avalua el creixement, desenvolupament i estabilitat de l’arbre. Es dóna formació sobre la justificació de la poda i talli correcte; coneixement de les espècies més comunes i aplicació en la poda; gestió de les restes vegetals, aprofitament i valor; la figura del podador professional, equipament i eines.

En les classes teòriques es compta amb un professorat enginyer agrònom que explica les tècniques, el moment idoni i el procés d’empeltar. També ha aprofitat l’ocasió per a aportar coneixements sobre la importància d’una bona poda.

L’expert podador i injertador Bernat Ramis imparteix la part pràctica d’aquest curs, organitzat per Cooperatives Agro-alimentáries Illes Balears. El professor afirma: “A pesar que actualment es facin cultius mecanitzats, la poda que ensenyem és manual perquè hi haurà molta més producció que si la fem mecànica. En molts casos no compensa mecanitzar-la. Ens rendeix més la poda manual i selectiva. Per a realitzar aquest curs de poda demostrativa utilitzem material molt senzill com a tisores de mà elèctriques i també unes perxes per a arribar a tallar la part de dalt. I xerrac o fins i tot motoserra per a branques més grosses.”

Es poden diferenciar quatre tipus diferents de podes:

Poda de plantació que es realitza en el moment de la plantació i quan l’arbre té una petita dimensió.

Poda de formació. Aquí cal diferenciar si és un arbre de fulla caduca o de fulla perenne. En el cas de fulla caduca que es realitza fins que l’arbre tingui 4/5 anys. Si és un arbre perenne com les oliveres, tarongers o garrofers. En aquests últims aquest tipus de poda es retarda fins als nou anys. La finalitat és deixar l’arbre en forma de “got” per a facilitar el seu creixement, explica Ramis

Poda de fructificació o manteniment, que abasta fins als vint anys. Segons Ramis, “A partir del segon o tercer any l’arbre pot començar a donar fruits, però si es fa bé la poda pots allargar la vida de l’arbre. Per exemple, la vida d’un presseguer es pot ampliar fins als 25 o 30 anys”.

Poda de rejoveniment. Consisteix a realitzar una poda molt severa per a reconstruir l’arbre amb l’objectiu de rejovenir-lo. Aquí es podrien utilitzar esqueixos o empelts.

Metge dels arbres

Bernat Ramis compte que ell quan veu un arbre pot identificar si aquest any donarà una bona collita o no i pot fer un diagnòstic, però afirma que la solució triga un temps. El professor explica que “Amb totes les plantacions de vinya i de olivera que hi ha a les illes, falten podadors”. Sent aquests treballs imminentment manuals i que difícilment puguin substituir-se per podes mecàniques.

“El coronavirus ha servit perquè la gent prengui consciència de la importància de la producció agrària a les nostres illes. I el consumidor demani producte ecològic, de proximitat. A més, la labor de poda forma part essencial del manteniment de les fruiteres i per tant, el manteniment d’un medi rural adequadament conservat de les Illes Balears”, finalitza Ramis.