Santa María, 24 de març 2021.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, juntament amb els nostres socis estem molt conscienciats amb el benestar animal en les explotacions ramaderes. A més, li donem gran importància a les bones pràctiques d’higiene en les explotacions agràries.

Per això, des de Cooperatives Agro-alimentàries estem formant als treballadors del sector agrari i de les explotacions ramaderes perquè compleixin amb les seves obligacions i requisits que exigeix la normativa. Mª Francisca Parets, directora gerent de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears aclareix que “el nostre objectiu és tenir uns canals de producció de la millor qualitat, en tots els aspectes. L’objectiu d’aquestes formacions és proporcionar un producte segur per als consumidors, a través de practiques que siguin segures amb el medi ambient”. Parets afegeix que “a través de la formació s’assegura que el sector agrari i ramader compleix amb les seves obligacions i requisits”.

Benestar animal

Cooperatives Agro-alimentàries, juntament amb la Cooperativa Sant Salvador d’Artà, ha organitzat el curs “Benestar animal en explotacions porcines” de 20 hores de durada. La normativa estableix que les persones que tenen bestiar porcí han d’acreditar una formació sobre aquest tema.

Les àrees que cobreix aquest curs inclouen els aspectes socials i legals del benestar animal i la pràctica diària, parant esment a l’estrès. S’estudia també l’anatomia, fisiologia i comportament del bestiar porcí. Respecte a les explotacions porcines, s’ha impartit formació sobre sanitat, legislació sobre sobre benestar animal i estructures i equipaments en aquesta mena d’instal·lacions. En l’última part del curs s’ha parlat sobre tractaments i pràctiques quirúrgiques regulades. Aquestes inclouen cort d’ullals i cues, castració i anellat i identificació.

La base normativa del curs la constitueix el Reial decret 1135/2002, del 31 d’octubre, que es refereix a aspectes de condicions de cria d’obligat compliment a fi de garantir el benestar dels porcs. Per a completar aquesta formació, els alumnes tenen l’opció de completar amb un altre curs referent al “Benestar animal en el transport” que abasta el trasllat fins i tot fins a l’escorxador.

Bones pràctiques en les explotacions agràries

La formació sobre “Bones pràctiques d’higiene en les explotacions agràries” s’ha impartit en la Cooperativa Agrícola de Porreres. En aquest curo s’han explicat mesures d’higiene per als treballadors i per a les explotacions. També s’ha impartit formació sobre el Reial decret 1311/2012, de 18 de novembre, sobre l’ús sostenible de productes fitosanitaris. Aquesta formació constitueix un requisit obligatori per a complir amb la condicionalitat i superar les inspeccions realitzades per la Conselleria d’Agricultura.