Santa María, 23 de febrer 2021.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears juntament amb l’Ajuntament de Palma, el Govern dels Illes Balears i la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, han signat el protocol general d’actuació per a l’impuls del Parc Agrari de Palma. A més, de la Universitat de les Illes Balears (UIB), els organitzacions professionals agràries (ASAJA, Va unir Uniò de Pagesos i UPA-AIA Balears), la Associación de Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA) i les comunitats de regants Sèquia de Baster i la del Pla de Sant Jordi, Son Ferriol i Casa Blanca. La signatura del protocol ha tingut lloc en la bassa de Ca Guidet, a Son Ferriol.

El protocol d’actuació del Parc Agrari de Palma estableix les bases que han de fer possible la seva creació. L’objectiu del parc és convertir la zona rústica de Palma en un espai de referència de l’agricultura periurbana de Mallorca per a recuperar i augmentar l’activitat agrària a la ciutat, protegir les zones agrícoles i que el que es produeixi contribueixi a la sobirania alimentària i reverteixi en benefici de la població. A la vegada és, també, una eina per a la lluita contra el canvi climàtic.

Els signants

La signatura del protocol general d’actuació per a impuls del Parc Agrari de Palma ha estat ha càrrec per l’alcalde de Palma, José Hila; la presidenta del Govern , Francina Armengol; la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha; el rector de la UIB, Jaume Carot; el president de APAEMA, Miquel Coll; el gerent de ASAJA-*Balears, Joan Simonet; el gerent de la Va unir de Pagesos de Mallorca, Sebastià Ordines; el secretari general d’UPA-AIA, Joana Mascaró; el president de la Comunitadad de Regants de Séquia de Baster, Antoni Aguiló, i el president de la Comunitat de Regants del Pla de Sant Jordi, Son Ferriol i Casa Blanca, Maties Balaguer. Per part de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears ha participat la presidenta, Jerònima Bonafè Ramis.

Bonafé després de la signatura del protocol ha afirmat que “des del minut 1 veiem molt positiu la creació d’aquest parc agrari. A més, creiem que és un reconeixement a l’agricultura i ramaderia de Palma que no s’havia tingut mai en compte abans.”

En el protocol del parc agrari destaquem des de Cooperatrives Agro-alimentàries Illes Balears la importància que en aquest parc agrari fomenti el paper de les cooperatives per a continuar enfortiment de cooperatives en el sector agroramader per a augmentar el nombre d’explotacions i incorporar persones joves al sector.

El batle de Palma, ha afirmat que la signatura d’avui “és un acte de justícia”. “Situa Palma com un municipi agrícola que avança en la diversificació econòmica i que és una ciutat amb més futur, on la joventut tindrà més oportunitats i el sector primari, millors condicions”.

Armengol ha agraït el treball dels titulars d’explotacions agràries que segueixen en actiu a les Illes Balears i especialment a Palma i ha mostrat la voluntat que la figura del parc agrari “serveixi per a continuar avançant en la consolidació del sector primari a les nostres illes”. Així mateix, ha mostrat el compromís del Govern en aquest sentit: “som conscients de les singularitats, les necessitats i les dificultats del sector primari”, ha dit la presidenta, per a destacar també la importància del sector agrari com a activitat econòmica “per l’efecte que té en el paisatge, per la necessitat que tenim d’avançar en el consum de producte de proximitat i en l’economia circular i també d’assumir reptes de futur, com la incorporació de gent jove o aconseguir que les finques siguin productives”. En aquest sentit, ha destacat el paper que tindrà la innovació i la digitalització del sector.

La consellera ha explicat que “el parc agrari és un cinturó verd, una muralla que no tanca res, si no que obre, amb canals de comercialització pròxims de producte local tan importants en aquest moment. Al mateix temps, fa que els ninos puguin concectar amb la naturalez i veure les seves arrels

El Parc Agrari de Palma està conformat per dues grans extensions agroramaderes: el Pla de Sant Jordi, al llevant de Palma, i l’Horta de Dalt, al nord de la ciutat. El Pla de Sant Jordi presenta un total de 5.692 Ha, mentre que l’Horta de Dalt en te 2.781 Ha. El conjunt del Parc Agrari de Palma ocuparà una superfície total de 8.473 hectàrees.

 

 

Objectius i consolidació

A partir d’aquest protocol s’ha de crear i consolidar el parc agrari de Palma, a través d’un ens, organisme o òrgan administratiu, que serà l’encarregat de redactar el pla de gestió i desenvolupament del parc.

Els objectius del protocol són:

  • Desenvolupar polítiques alimentàries integrals per ajudar a assolir la millora de la seguretat alimentària i de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible.
  • Impulsar acords territorials per a, entre d’altres, posar a disposició els terrenys públics que siguin de titularitat de les parts signants perquè puguin recuperar el seu ús agrícola i ramader.
  • Impulsar l’elaboració d’instruments de planificació urbana-territorial com, entre d’altres el pla especial urbanístic o el d’infraestructura verda.
  • Treballar conjuntament en la recerca de suport econòmic i cofinançament. Exemple: fons europeus.
  • Definir una estratègia de promoció dels producte agroalimentaris del Parc Agrari de Palma.
  • Impulsar la formació, la recerca i la innovació.
  • Promoure accions de dinamització del Parc Agrari i complementàries a l’activitat agrícola.
  • Promoure la formació i l’enfortiment de cooperatives i associacions en el sector agroramader per a augmentar el nombre d’explotacions i incorporar persones joves al sector.

 

El protocol tindrà una vigència de quatre anys i es crearà una comissió de seguiment i coordinació. Es desenvoluparà a través de convenis específics.