Santa María 24 d’agost de 2024.- El conseller d’Agricultura, Pesca i Medi natural, Joan Simonet Pons, s’ha reunit avui amb el Consell Rector, la presidenta i la directora gerent de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears en les seves instal·lacions en Santa María. Per part de la Conselleria també ha estat present el cap de gabinet, Marc Álvarez Gelabert.

El Consell Rector de l’entitat li ha traslladat al conseller la importància del sector cooperatiu avalat per l’article 129.2 de la Constitució, constituint un element clau estratègic en la cadena agroalimentària de l’arxipèlag balear que s’enfronta a múltiples desafiaments derivats, entre altres, de la nova Política Agrària Comuna i els reptes mediambientals que comporta i al canvi climàtic. A més, ha de fer front a altres aspectes com la insularitat, la inflació, l’alça dels preus dels fertilitzants, els combustibles i l’energia. Per això, Jerònima Bonafé, presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears ha traslladat al Conseller la importància de les iniciatives de cooperació en l’àmbit de l’agricultura com a instruments clau per al desenvolupament rural.

Per això Cooperatives Agro-alimentàries ha elaborat un Pla Estratègic del sector cooperatiu, vigent fins a l’any 2027, amb l’objectiu de fer front als reptes, i en aquest sentit la hi ha traslladat al conseller mesures necessàries per al sector, destacant la necessitat de suport i foment de mesures que permetin impulsar un Pla de Foment de la integració cooperativa que permetin millorar la dimensió i  competitivitat empresarial dels *cooperatives, així com mesures de foment de la incorporació i suport de professionals en les àrees de gestió, comercialització, assessorament tècnic per a les explotacions la gestió d’ajudes i compliment dels requisits de digitalització que exigeix la nova PAC als agricultors i ramaders.

Reptes de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears

A més, al conseller se li ha traslladat la importància d’impulsar al sector agrari i agroalimentari com un sector estratègic de lles Balears, així com continuar treballant per a compensar els costos de la insularitat, el producte local, cadena alimentària i llei turística.

En aquest sentit, entre les diferents qüestions que li han sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi natural, estan les de fomentar polítiques que ajudin a joves agricultors en la seva incorporació; dotar al sector agrari dels recursos que necessita per a produir aliments, com són l’aigua perquè “necessitem una política d’aigües en la nostra comunitat autònoma que vagi encaminada a l’estalvi d’aigües a través de la renovació de xarxes per part de les administracions local i autonòmiques. Això implicarà que la població tindrà més recursos per l’ús humà i el sector agrari podrà disposar del recurs per la producció d’aliments” ha explicat la president Bonafé.

A més, el Consell Rector ha incidit en què és necessari mantenir les infraestructures necessàries per a dur a terme l’activitat ramadera en tot l’arxipèlag, així com garantir que l’activitat agrària es pugui dur a terme dins del sòl rústic. També se li ha recordat al conseller el Pla de reestructuració de la fruita seca 2021-2027 perquè “necessitem una reactivació de les ajudes relacionades amb el Pla perquè els petits agricultors per a iniciar la replantació”.

Entre altres qüestions, s’ha abordat la importància de potenciar i valorar el paper de la dona pagesa dins del sector agrari.

També s’ha posat l’accent a potenciar i fomentar les fórmules d’organització col·lectiva com són les cooperatives agràries i les Societats Agrícoles de Transformació (SATs). En aquest sentit, ha explicat Bonafé que “és necessari fomentar l’orientació i el coneixement dels mercats, la potenciació de les eines per al foment de la comercialització i la digitalització, amb la finalitat de donar una adequada sortida a les produccions agroalimentàries i en la recuperació de l’activitat agroindústria de les nostres illes. Per aquest motiu, resulta fonamental la priorització de les fórmules associatives”.

Tot el Consell Rector ha volgut destacar que per a dur a terme totes aquestes accions l’administració ha de comptar amb un sistema eficaç i eficient de gestió, i en aquest sentit se li ha reclamat al Conseller la celeritat i millorar la gestió de les ajudes de l’organisme pagador.

Col·laborar i cooperar no és una opció, sinó l’únic camí perquè el sector agrari pugui continuar avançant!