Santa María, 3 de maig de 2023.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balearsha participat aquest matí en el Consell de l’Economia Social i el Cooperativisme convocat per la presidenta del Govern, Francina Armengol. En el transcurs de la reunió s’ha fet balanç de les mesures de suport a l’economia social i al cooperativisme on han assistit les organitzacions de cooperatives, empreses d’inserció i altres organitzacions de l’economia social que han valorat positivament totes elles l’esforç realitzat pel Govern des de l’any 2015.

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears que suposa el 49% de la producció final agrària, que agrupa 36 entitats sòcies de l’economia social, entre cooperatives i SATs i amb 8.000 persones sòcies, la seva presidenta Jerónima Bonafé, ha valorat positivament la redacció de la llei de microcooperatives de l’any 2019 i la modificació de la llei de cooperatives 8/2022 consensuada amb el sector, el Govern i tots els partits polítics amb representació en el Parlament d’Illes Balears. *Cooperatives Agro-*alimentàries Illes Balears demana als partits polítics que concorren a les eleccions que adquireixin el compromís de suport al sector cooperatiu per l’efecte beneficiós que suposa per a l’economia i la societat d’Illes Balears.

A més, Bonafé ha destacat en la seva intervenció l’impuls que s’ha donat a “les cooperatives d’explotació comunitària de la terra. Aquesta fórmula cooperativa permet una major dimensió de les explotacions i que els seus socis puguin seguir en el sector amb una major rendibilitat”.

Fets destacables a nivell mundial que donen suport a l’economia social

El passat 18 d’abril, l’Assemblea General de l’ONU va recolzar una resolució, impulsada per Espanya, que insta Estats i organitzacions internacionals a adoptar aquest “model de desenvolupament resilient i sostenible” Així es promou l’anomenada “economia social i solidària”, un sector que inclou a cooperatives, mútues, fundacions i altres entitats, i que a Espanya representa el 10% del PIB, només dos punts per sota del turisme.

El passat 25 d’abril, el Consell de Ministres d’agricultura de la UE instava a fomentar les cooperatives agroalimentàries com a instrument clau per a crear, captar valor afegit i explotar tot el potencial que té la *bioeconomía per als agricultors i ramaders. Com una de les conclusions sobre l’Estratègia UE relativa a la *bioeconomía denominada: Una *Bioeconomía sostenible per a Europa, reforçant la connexió entre economia, societat i medi ambient. S’actualitza amb això la visió que la Comissió Europea va publicar en 2019, adaptant-la als nous desafiaments i noves estratègies europees De la Granja a la Mesa, Biodiversitat i Economia circular, entre altres.

Per tot això, des de *Cooperatives Agro-*alimentàries Illes Balears “demanem als partits polítics que concorren a les eleccions del pròxim 28 de maig que fomentin l’economia social”. No sols pel potencial mediambiental de les cooperatives, sinó també, per l’econòmic que suposa per a agricultors i ramaders. La creació de valor per als subproductes, l’economia circular són accions que poden millorar la rendibilitat dels agricultors i fomentar la sostenibilitat del sector agroalimentari. “La modificació de la llei de cooperatives, tan necessària per al sector cooperatiu agroalimentari, ens permet per primera vegada que les dones sòcies de cooperatives puguin estar legitimades i representades per a formar part del Consell Rector. És una llei pionera en aquest aspecte, la primera a incloure’l va ser Extremadura. Amb aquesta llei es fa un reconeixement de les dones que històricament formen part del sector” ha conclòs.

 

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears

Fundada en 1988, Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears representa i fa costat a les entitats sòcies. Actualment té 36 entitats sòcies que aconsegueixen tots els sectors agroalimentaris de les quatre illes Balears. Les cooperatives són els principals actors del sector agroalimentari a Illes Balears, per la qual cosa l’entitat té un paper transcendental en la conformació, la protecció del paisatge i del medi ambient de l’arxipèlag.