Santa María, 14 d’octubre 2022.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears ha convocat a tècnics i socis de cooperatives en el Centri Bit d’Inca per a difondre les directrius de la nova Política Agrària Comuna (PAC) que entrarà en vigor al març de 2023. Durant la jornada s’ha donat informació sobre els pagaments renda bàsica, els eco règims i les ajudes associades.

En la jornada, patrocinada per CAJAMAR, han participat el Sr. Fernando Fernández, director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació; Joan Ramis cap de serveis d’ajudes PAC de Fogaiba; Maribel del Prat, cap de secció d’ajudes PAC i Mª Francisca Parets, directora gerent de *Cooperatives Agro-*alimentàries Illes Balears.

L’objectiu d’aquesta jornada ha estat facilitar el camí perquè les explotacions puguin accedir a les noves ajudes de la PAC que entrarà en vigor el 2023. Les cooperatives i els seus socis han de planificar els cultius complint els condicionants mediambientals que s’exigeixen des d’Europa. Parets explica que “és important que les explotacions compleixin amb les pràctiques de rotació de cultius i altres requisits alhora que coneguin les possibilitats de les ajudes per a la realització dels eco règims ara que és temps planificació i preparació de sembra. Les ajudes que es recullen en el Pla estratègic aprovat”. Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears ha tingut ocasió de resoldre els dubtes dels més de quaranta assistents.

“Conscients dels canvis en el sector que exigeix la nova PAC, considerem que les cooperatives són una eina òptima per a facilitar la gestió i optar a aquestes ajudes, ja que el quadern de camp digital serà obligatori amb caràcter general a partir de l’1 de juliol de 2023, excepte en explotacions en secà i que a més tinguin una grandària inferior a 30 has. de terra de cultiu, 30 has. de pastures permanents i 10 hectàrees de cultius permanents. En aquests casos la data d’entrada serà un any després”, conclou Parets.

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears té previst organitzar altres sessions informatives sobre la PAC per als agricultors socis de Cooperatives a Eivissa i a Menorca.