Santa María, 28 d’octubre 2022.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears està detectant mostres de reducció i abandó de l’activitat agrària en les explotacions ramaderes de les illes.

Jerònima Bonafé, presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears explica que “les escasses i les disparitat de precipitacions en les diferents zones de les illes, unides a les altes temperatures, venen a sumar-se a un escenari molt complicat marcat per augment de preus de l’energia, els inputs i els costos de producció en general. Els nostres ramaders socis estan reduint el nombre de caps de bestiar per a intentar estalviar costos. Aquesta realitat implica moltes dificultats per a la supervivència de les explotacions. Més si cap a Illes Balears.”

“D’acord amb els pronòstics, fins a la segona setmana de novembre no es preveuen pluges. Les pastures estan sofrint estrès hídric. No creixen les plantes de farratge i les collites es veuen afectades. La ramaderia extensiva, que suposa una opció més sostenible i respectuosa amb el mitjà, s’està veient especialment afectada per la situació actual.”

En el Consell Agrari Interinsular que se celebrarà la setmana vinent, Cooperatives Agro-alimentàries demanarà que es contemplin ajudes al transport, als pinsos, ja que es tracta de dos aspectes que actualment manquen de compensacions del REIB.

“El manteniment de les explotacions agràries és imprescindible per a assegurar el subministrament d’aliments, però també per la seva contribució a la conservació del territori, al paisatge, al mitjà i la biodiversitat. A més, l’agricultura i la ramaderia d’Illes Balears repercuteixen positivament en la resta d’activitats econòmiques i en el benestar social.”, recorda Bonafé.