Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears i UCTAIB denuncien la falta de consulta per part del Govern en el nomenament del representant de la Economia Social al CES.

Santa Maria, 23 d’abril de 2024.- Les cooperatives denuncien que no han estat consultades abans del nomenament del nou representant al CES i a més, que la persona designada no compleix amb els requisits que s’estableix a la llei que regula el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

El  CES autonòmic de les Illes  Balears es troba regulat a la Llei 10 /2000 de 30 de novembre, on es recullen les funcions del Consell Econòmic i social, la composició i el sistema de nomenaments dels seus representats.

Entre els seus membres, dins el Grup III, es troba un representant de l’economia social, els quals la llei diu que seran designats pel Govern de les Illes Balears, havent consultat les institucions, entitats i associacions de rellevància en cada sector.

La llei estableix que El Consell de Govern de les Illes Balears, després d’haver rebut les propostes i les designacions corresponents, els nomenarà mitjançant decret.

El Consell de Govern del passat 22 de març va donat llum verda al nomenament dels nous representants del Consell Econòmic i Social (CES) sent anomenats el Sr. Antonio Sierra i Aitana Tomàs (suplent) com a representants del sector d’economia social.

A les Illes  Balears les entitats de l’economia social més representatives son les cooperatives, entitats que disposen d’organitzacions representatives, com son Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, per les cooperatives agràries i UCTAIB per les cooperatives de treball.

Ambdues organitzacions sempre han estat membres del CES, donada la seva rellevància econòmica representativa de l’economia social, i per tant representen a entitats que duen a terme un conjunt d’activitats econòmiques i empresarials, amb una sèrie de principis i valors que s’estableixen a la llei.  

Aquestes organitzacions no han estat consultades abans del nomenament del nou representant i de la suplent, i a més, aquests no compleixen amb els requisits que estableix la llei que regula el CES. El representant que ostentava la representació de l’economia social ha estat cessat sense consulta prèvia. 

Les Cooperatives destacam que al CES de Espanya i als CES de la resta de comunitats autònomes, els representats de l’economia social son les entitats representatives de les cooperatives.

Per més informació: Jerònima Bonafé Ramis   654 71 17 97  Joan Manel Mulet Juan 646 93 87 63