Santa María, 3 d’agost 2021.- El sector de Cereals de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya ha realitzat la segona estimació de collita de l’any 2021. Pel que fa a Illes Balears s’estima aconseguir 47.817 tones. Aquesta dada representa el 0,20% de la producció nacional.

Les dades corresponen a la collita produïda en una superfície de 38.543 hectàrees dedicades al cultiu de cereal. El rendiment en tones de producció per hectàrea ha descendit des d’un valor 1,95 en 2020 a 1,24 en 2021. És a dir, aquest indicador ha sofert una baixada del 36%, la qual cosa suposa un descens major que la mitjana nacional que ha disminuït un 13%.

 

Part del descens en el rendiment s’explica per la disminució en les precipitacions. La climatologia és un dels factors més important en la producció de cereals, la pluja i sobretot les temperatures defineixen el resultat final de la collita. Amb una precipitació acumulada entre 200 i 500 mm, segons la zona, en el període comprès entre l’1 d’octubre de 2020 i el 6 de juliol de 2021, la pluja caiguda en les Balears se situa entorn del 75% del que era habitual en les quatre dècades anteriors.

“La pluja a destemps ha reduït un 40% la campanya del cereal d’enguany. L’espiga no tenia força en estar encañada gairebé ja seca no va poder sortir” detalla Toni Galmés el gerent de la Cooperativa Agrícola de Sant Joan.

“Ha estat una mala collita a causa de la climatologia. Ha plogut a destemps i poc, també va influir la gelada de finals d’abril. En la zona centro de Mallorca, la zona cerealista per excel·lència, ha anat millor la campanya on les varietats de cicle curt i autòctones han aguantat una mica més. Enguany el que ha aguantat més ha estat el blat. La civada de collita s’ha vist molt afectada. Abans de la collita s’aprofita per a fer el farratge, però només s’ha pogut fer només s’ha fet la meitat en el centre de l’illa i la quarta part de les pacas en la resta. Hi ha manca de llavors autòctones d’ordi i civada mallorquina. La Conselleria subvenciona part de les llavors seleccionades per a la nova plantació, però els preus són molt més elevats per als payeses” explica Gaspar Miralles, responsable de subministraments de Camp Mallorquí.

Respecte als cultius s’han produït 8.600 tones de blat tou, 27.000 tones d’ordi, 9.000 de civada i la resta els altres cultius.

Segons les últimes dades de Ministeri d’Agricultura, a Espanya es consumeixen gairebé 38 milions de tones de cereals, al voltant de 105.000 tones diàries. Aquest dèficit, entre producció i consum fa que el paper de les cooperatives en la comercialització sigui fonamental, mostra d’això és aquesta arrencada de campanya, en el qual l’oferta de les nostres cooperatives està solucionant el greu problema de proveïment en els tan necessaris ports espanyols, garantint el subministrament continu de cereals. Les cooperatives proveeixen de cereal al llarg de tota la campanya de comercialització, durant els 12 mesos de juliol de 2021 a juny 2022, en quantitat i de forma ordenada a la indústria de transformació i són el millor instrument perquè les agricultores i agricultors obtinguin millor rendibilitat a les seves produccions.

A això s’ha unit un maneig adequat, un major ús de noves varietats i un increment important de llavor certificada, amb noves varietats millor adaptades a l’estrès hídric i a les malalties i plagues. La recerca, la millora genètica i les noves varietats, permeten millorar els rendiments i no tenir tanta dependència de proveïment, que suposa un major cost i és menys sostenible, aspectes contraris a l’estratègia verda de la PAC.

 

 Informe Cereales 2ª Estimación por CCAA