El Consell Rector de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears felicita a la nova Presidenta del Govern de les Illes Balears, així com a tot el seu nou Govern anomenat, als que desitja molta sort amb les noves responsabilitats. La nostra organització es posa a disposició del Govern de la Sra. Prohens per seguir treballant conjuntament i avançar en el desenvolupament econòmic i social de les nostres illes i per aconseguir el recolzament al sector agrari i agroalimentari com un sector estratègic de les Illes Balears.

Cooperatives Agro-alimentàries de manera especial vol felicitar al Sr. Joan Simonet, nou conseller de Agricultura, Pesca i Medi Natural. Cooperatives demana al nou conseller diàleg i una dinàmica de treball participativa amb la elaboració de propostes comuns i consensuades amb les organitzacions professional agràries i cooperatives agroalimentàries, que permetin que el sector agroalimentari pugui seguir produint, transformant i comercialitzant aliments, i que la seva rendibilitat no es vegi compromesa. Cooperatives Agro-alimentàries li trasllada la seva col·laboració, compromís de treball en el bé del sector agroalimentari i amb tots els reptes que tenim per davant. L’aplicació de la nova Política Agrària Comú (PAC) en vigor en el període 2023-2027, centrada amb les estratègies Europees de la “Granja a la taula” i la Estratègia de Biodiversitat, fan que estiguem davant un cavi de model molt important per al sector agrari, on el sector necessita d’acompanyament i assessorament per afrontar la digitalització, i cooperatives i Sat’s hi volem ser.

Està clar que la transició ecològica, energètica i digital ha de ser implantada per las petites i mitjanes explotacions, però no es podrà realitzar si no s’aconsegueix que la activitat agrària sigui sostenible econòmicament i rentable. I en aquest punt, les organitzacions de productors, les cooperatives i les Sat’s esdevenen peces claus per afrontar aquests reptes i tots els quals s’enfronta el sector. La necessitat de seguir treballant amb la compensació de costos de la insularitat, el canvi climàtic, la necessitat de disposar de recursos hídrics per fer agricultura i produir aliments, la identificació i potenciació del producte local, el relleu generacional, la participació de les dones dins els òrgans de decisió, la professionalització del sector, avançar en la cadena de valor a traves de les organitzacions dels productors, cooperatives i Sat’s son alguns d’aquest reptes. Per això Cooperatives Agroalimentàries ens posem a disposició per seguir treballant conjuntament per afrontar-los, per la millora del sector agroalimentari de les Illes, i avançar en aconseguir un cooperativisme més dimensionat, integrador i competitiu que segueixi sent juntament amb les SAT’s el motor més important per la creació de valor en el medi rural de Formentera, Eivissa Menorca i Mallorca. Per més informació: Jerònima Bonafé Ramis, Presidenta. M. Francisca Parets Amengual. Directora 647599583