L’objectiu és traslladar la veu i el paper que juguen les cooperatives com a dinamitzadores de les zones rurals i la seva aportació a la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

Cooperatives Agro-alimentàries d’España ha decidit adherir-se al Pacte Rural perquè com a empreses dels agricultors/as i ramaders/as, que conjuminen els seus esforços per a millorar la seva posició en la cadena i ser més fortes en el mercat, són claus en el desenvolupament econòmic, social i mediambiental de les zones rurals.

A Espanya existeixen 3.669 cooperatives agroalimentàries situades principalment en les àrees rurals, amb més d’1 milió de famílies sòcies i que generen 120.000 ocupacions directes. Les cooperatives afavoreixen que els productors, especialment els petits i mitjans, puguin continuar amb la seva activitat agrària, desenvolupen noves activitats econòmiques, fomenten la bioeconomía i fixen població. Per tant, desenvolupant les cooperatives es dinamitzen les zones rurals.

El 30 de juny del 2021 la Comissió Europea va adoptar una Comunicació sobre la visió a llarg termini per a les zones rurals per a fer-les més fortes, connectades, resilients i prosperes en 2040. La Comissió Europea va proposar un Pla d’acció amb instruments per al desenvolupament i les inversions en les zones rurals amb propostes d’acció en totes les polítiques de la UE.

El Pla d’Acció inclou l’anomenat Pacte Rural, on s’implica a tots els actors en el desenvolupament de les zones rurals com l’administració pública, empreses, organitzacions, ciutadans, etc… El Pacte Rural fomenta la governança de les zones rurals a diferents nivells i els atorga la importància que mereixen en la societat europea. Per a concretar el desenvolupament d’aquest Pacte, la Comissió Europea va celebrar una Conferència d’Alt nivell els passats 15 i 16 de juny a Brussel·les, en la qual van participar els comissaris implicats en les diferents actuacions en les zones rurals i la presidenta, Ursula Von Der Leyen.

El Pacte Rural tenen entre els seus objectius amplificar la veu de les zones rurals per a portar-la al més alt nivell de l’agenda política europea, estructurar la col·laboració i el mutu aprenentatge dels seus membres, i fomentar i avaluar el compromís voluntari per a desenvolupar les activitats necessàries. A més, pretén fomentar la seguretat alimentària, desenvolupar oportunitats econòmiques i diversificar l’economia de les zones rurals, així com fomentar les inversions i els serveis perquè aquestes zones atreguin població.

Les zones rurals representen el 80% del territori de la UE on viuen el 30% de la població europea. Aquestes àrees són crucials per a la producció agrària, el 40% del seu territori s’utilitza per a aquest objectiu. També són importants en la gestió dels recursos naturals i en la protecció dels espais, així com en la cura del patrimoni que forma part de la història i les arrels europees.

No obstant això, malgrat haver-se reduït aquesta diferència en els últims anys, aquestes zones rurals no aconsegueixen el desenvolupament econòmic i social de les zones urbanes. La falta de joves i dones, de serveis essencials, inversions i majors oportunitats són aspectes que per a Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya s’han de desenvolupar sense demora, per a treure tot el potencial d’aquestes zones i permetre un futur als seus habitants.