Cooperatives Agro-alimentàries davant la presentació de les estratègies “De la Granja a la Taula” i “Biodiversitat 2030”

El paper de les cooperatives agroalimentàries serà fonamental per afrontar la sostenibilitat econòmica davant els nous objectius mediambientals

 

El debat ha de ser obert, transparent i que no deixi ningú enrere.

L’acció pel clima ha de ser sostenible econòmicament i basada en l’evidència científica.

Qualsevol iniciativa reglamentària haurà de comptar amb estudi d’impacte econòmic previ.

 

Santa Maria, 21 de maig de 2020.

La Comissió Europea va adoptar ahir les estratègies “De la granja a la taula” a favor d’un sistema alimentari equitatiu, sa i respectuós amb el medi ambient, i “Biodiversitat 2030” per a la regeneració i protecció de la naturalesa. Ambdós documents estan vinculats al sector agroalimentari i s’emmarquen en el denominat “Pacte Verd”.

Cooperatives Agroalimentàries mostra el seu compromís amb el Pacte Verd, les estratègies “De la Granja a la Taula” i “Biodiversitat  2030”, destinades a modificar el model productiu agroalimentari europeu per lluitar contra el canvi climàtic, probablement el debat i el canvi més important per al sector des que hi ha la PAC.

No obstant això, per a Cooperatives Agroalimentàries la sostenibilitat mediambiental no serà possible sense sostenibilitat econòmica. Preocupa que la Comissió Europea obri el debat amb uns objectius mediambientals molt ambiciosos, sense tenir en compte la manca de rendibilitat de les explotacions de les nostres illes, sector productor que ha demostrat ser bàsic en el proveïment d’aliments a la societat, mentre ha estat confinada per la pandèmia del COVID -19.

Per assolir els objectius serà fonamental dissenyar mesures d’impuls estructural que serveixin per redreçar el desequilibri en la cadena alimentària on el sector productor és la baula més feble i el primer en patir. També serà necessari abordar la pèrdua de competitivitat d’un model productiu europeu que serà més exigent, respecte dels productes importats produïts amb condicions menys restrictives, el que és impossible de controlar en frontera (reciprocitat efectiva). La producció espanyola i europea ha de seguir sent competitiva en els mercats internacionals.

Els objectius que es marquin hauran d’estar basats en l’evidència científica, en estudis d’impacte i investigació d’alternatives, i no en opcions ideològiques. També es necessitarà una gran inversió pública i uns terminis d’adaptació realistes.

Les cooperatives agroalimentàries i els enfocaments col·lectius seran clau perquè els agricultors i ramaders puguin assolir i aportar resultats amb una major eficiència productiva i econòmica, perquè es tracta de produir béns públics mediambientals que tots gaudirem i que el mercat no remunera.

Les cooperatives agroalimentàries són les empreses que, estant en mans d’agricultors i ramaders, podran aplicar els canvis tenint en compte la realitat de cada explotació, de manera menys costosa i eficient per al productor, assegurant un major impacte positiu en el medi ambient, a més de verificable. A més, les cooperatives reforcen la posició dels productors en la cadena i mantenen la seva competitivitat en els mercats. Per tant, són estructures empresarials que s’han de reforçar per assegurar la producció de béns públics al mercat, sense deixar als agricultors i ramaders darrere, perquè són les úniques capaces de generar més valor i transmetre el benefici que generen.

La societat ha de saber, contràriament al que es pugui percebre, que agricultors i ramaders porten més de 30 anys treballant per millorar la sostenibilitat mediambiental de les seves explotacions. Des de 1990 el sector ha reduït en un 20% les seves emissions i un 18% els abocaments de nitrats, segons dades de la pròpia Comissió Europea. Estem convençuts que la innovació i un major coneixement contribuiran a fer més, però els poders públics han de comunicar a la societat la realitat del conjunt del sector, informant i fugint de visions negatives, perquè l’agricultura i la ramaderia són part de la solució i no el problema.

Des Cooperatives Agroalimentàries estem absolutament compromesos amb una dieta i els hàbits de consum d’aliments sans i de proximitat, que consideram s’assoliran progressivament amb polítiques d’educació i formació, i no culpabilitzant produccions, com la ramadera, que són vitals en les nostres dietes, a més d’aconseguir una gestió territorial sostenible econòmica, social i mediambientalment.

Rafel M. Creus

Responsable comunicació

rcreus@agroalimentàries.es   6660648831


DESCARGAR PDF