Santa María, 4 de març 2021.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears vol conscienciar sobre la necessitat de la igualtat de gènere en els llocs de lideratge per a la sostenibilitat del sector en totes les Illes.

Jerònima Bonafé, presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears i presidenta d’Associació de Dones de Cooperatives Agràries d’Espanya (AMCAE) afirma “sóc una ferma defensora del lema ‘més dones, millors cooperatives perquè crec que les seves aportacions sempre sumaran i permetran modificar hàbits de gestió o introduir innovacions”.

Des de Cooperatives Agro-alimentaries Illes Balears treballem en aquesta igualtat efectiva entre homes i dones. Segons dades de 2019, en les nostres cooperatives el 23,5% dels socis, són dones i als nostres Consells Rectors només arriben un 9% de dones (21 dones ocupen els càrrecs enfront dels 208 home). Segons les dades de 2019, les treballadores de les cooperatives estan augmentant i ascendeix fins a un 33% d’empleades en les Cooperatives de les Illes Balears.

Per a això treballem en trobades, seminaris, formació i transferència de coneixements per a poder empoderar-nos i arribar a ocupar llocs en els consells rectors que són els òrgans de decisió de les nostres empreses cooperatives. El nostre lema és: “Més dones, millors cooperatives”.

Cooperatives Agro-alimentáries Illes Balears està immersa en el projecte europeu “Smart AgriHubs” per a potenciar la innovació per a la transformació digital del sector agroalimentari europeu. D’aquesta manera avui 8 de març, dia de la Dona ens unim a la campanya amb el lema “Dones liderant en AgriTech”, es va decidir després de la campanya d’ONU Dones “Dones en el lideratge: Aconseguir un futur igualitari en un món COVID-19” per a aquest Dia Internacional de la Dona 2021.

Ens unim a l’acció del Grup de Treball de Gènere de IoF&XA en Santa María, 4 de març 2021.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears vol conscienciar sobre la necessitat de la igualtat de gènere en els llocs de lideratge per a la sostenibilitat del sector en totes les Illes.

Jerònima Bonafé, presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears i presidenta d’Associació de Dones de Cooperatives Agràries d’Espanya (AMCAE) afirma “sóc una ferma defensora del lema ‘més dones, millors cooperatives perquè crec que les seves aportacions sempre sumaran i permetran modificar hàbits de gestió o introduir innovacions”.

Des de Cooperatives Agro-alimentaries Illes Balears treballem en aquesta igualtat efectiva entre homes i dones. Segons dades de 2019, en les nostres cooperatives el 23,5% dels socis, són dones i als nostres Consells Rectors només arriben un 9% de dones (21 dones ocupen els càrrecs enfront dels 208 home). Segons les dades de 2019, les treballadores de les cooperatives estan augmentant i ascendeix fins a un 33% d’empleades en les Cooperatives de les Illes Balears.

Per a això treballem en trobades, seminaris, formació i transferència de coneixements per a poder empoderar-nos i arribar a ocupar llocs en els consells rectors que són els òrgans de decisió de les nostres empreses cooperatives. El nostre lema és: “Més dones, millors cooperatives”.

Cooperatives Agro-alimentáries Illes Balears està immersa en el projecte europeu “Smart AgriHubs” per a potenciar la innovació per a la transformació digital del sector agroalimentari europeu. D’aquesta manera avui 8 de març, dia de la Dona ens unim a la campanya amb el lema “Dones liderant en AgriTech”, es va decidir després de la campanya d’ONU Dones “Dones en el lideratge: Aconseguir un futur igualitari en un món COVID-19” per a aquest Dia Internacional de la Dona 2021.

Ens unim a l’acció del Grup de Treball de Gènere de IoF&XA en Twitter compartint fotos amb un missatge des d’on  fem costat a les dones que lideren en AgriTech.

Avui dia de la Dona, a més de participar en la campanya de selfies, en Cooperatives Agro-alimentáries Illes Balears compartit cites i entrevistes en tots els nostres mitjans socials. Feliç Dia de la Dona!

 

Para  más información:

Irene Viseras Serrano Responsable Comunicació – Móvil: 620 05 15 23