Santa Maria, 9 d’abril de 2021.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears ve reiterant la necessitat que el sector de fruits secs tingui una consideració especial en el marc dels debats que s’estan produint actualment sobre el futur de la PAC i la seva aplicació a l’estat Espanyol mitjançant el “Plan Estratégico Nacional”, o les mesures que es desplegaran a conseqüència de la “Estrategia de la Granja a la Mesa”.

Destacar la rellevància de l’activitat agrària d’aquest sector a les Balears, tant pel seu impacte mediambiental del cultiu, com pel seu impacte positiu en el desenvolupament rural de la nostra regió, tant des del punt de vista social com econòmic.

Per aquest motiu el sector de l’ametlla i garrofa de Cooperatives Agro-alimentàries de les Illes Balears el mes de juny de l’any 2020 va proposar a la Conselleria d’Agricultura constituir una mesa dels fruits secs amb la finalitat de debatre, executar tasques i intercanviar informació de la situació del sector dels fruits secs, així com articular mesures per al sector.

La situació del sector de l’ametlla i garrofa requereix una estratègia conjunta per garantir la continuïtat d’un cultiu tan important mediambiental i socialment a l’illa de Mallorca.

Per fi, i després de treballar conjuntament amb la Conselleria d’Agricultura, tenim un Pla de reestructuració del sector de fruits secs amb l’objectiu general de valorar la producció dels fruits secs com sector agrari estratègic de les Illes Balears; incrementant la superfície destinada a sou cultiu, el volum de producció, el valor de la producció i sou contribució al PIB agrari, millorant l’eficiència en la producció i transformació, augmentant la comercialització de les produccions i dels productes derivats o processats, i com conseqüència de tot això, elevar la renta agrària.

Dividit en sis objectius específics, aquest pla de reestructuració comptarà en 2021 amb un pressupost de gairebé 3,3 milions d’euros, segons va confirmar la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, i el director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández.

Ens congratulem que la nostra reivindicació hagi tingut efecte.