Formació gratuïta

Dirigida a prioritàriament a persones treballadores desocupades inscrites com a demandants d’ocupació.

DENOMINACIÓ CP:  ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM

Nivell CP: Nivell 1     CODI CP: COML0110    Núm. Ordre: CPD 123/22

ITINERARI MODULAR DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

 

ACCIÓ FORMATIVA: OPERACIONS AUXILIARS DE MAGATZEMATGE.   

Codi MF: MF1325_1                                                                         Núm. acció formativa: 2337/22

Durada: 80 hores                                                                               Horari: DL, DX, DJ i DV de 09:00 h a 14:00 h

Inici: 17/11/2022                                                                Acabament: 21/12/2022

Data límit d’inscripció: 15/11/2022                                               Data de selecció: 16/11/2022

 

ACCIÓ FORMATIVA: PREPARACIÓ DE COMANDES.

Codi MF: MF1326_1                                                                         Núm. acció formativa: 2338/22

Durada: 40 hores                                                                               Horari: DL a DV de 09:00 h a 14:00 h

Inici: 09/01/2023                                                                Acabament: 18/01/2023

Data límit d’inscripció: 03/01/2023                                               Data de selecció: 04/01/2023

 

ACCIÓ FORMATIVA:  MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES AMB CARRETONS ELEVADORS.

Codi MF: MF0432_1                                                                         Núm. acció formativa: 2336/22

Durada: 50 hores                                                                               Horari: DL a DV de 09:00 h a 14:00 h

Inici: 19/01/2023                                                               Acabament: 02/02/2023

Data límit d’inscripció: 17/01/2023                                               Data de selecció: 18/01/2023

 

ACCIÓ FORMATIVA:  MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS.             

Codi MF: MP0287                                                                              Núm. acció formativa:  2339/22

Durada: 40 hores                                                                               Horari: Per determinar

Inici: 13/02/2023                                                                Acabament: 28/02/2023

Data límit d’inscripció: 09/02/2023                                               Data de selecció: 10/02/2023

 

REQUISITS DELS ALUMNES.

 

Requisits acadèmics:

 – No hi ha titulació mínima com a requisit.

 

Col·lectius prioritaris:

◦ Treballadors afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació.

◦ Joves desocupats entre 16 i 29 anys.

◦ Persones desocupades majors de 45 anys.

◦ Persones desocupades de llarga durada (12 mesos ininterromputs dins un període de 18 mesos).

◦ Dones desocupades, en les qualificacions en què tenguin poca presència.

◦ Persones desocupades amb discapacitat.

◦ Treballadors desocupats inscrits com a demandants d’ocupació que tenguin unitats de competència

assolides del certificat que s’ha de completar.

 

 

 

La participació de les persones treballadores desocupades ha d’assolir un percentatge mínim del 70 % respecte del total dels que inicien l’especialitat formativa. El 30 % restant, com a màxim, es pot cobrir per treballadors ocupats.

 

Pel que fa als treballadors afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), no computen com a ocupats a l’efecte del límit de participació establert en les accions formatives corresponents.

 

Les persones interessades (desocupades i ocupades) a participar en les accions formatives han d’estar inscrites al SOIB amb la demanda d’ocupació actualitzada abans de formalitzar la sol·licitud al curs.

 

Informació, inscripció i realització:

 

Centre de formació: Cooperatives Agro-Alimentàries Illes Balears

Adreça: C/ Guillem Bujosa Rosselló, 1A  1º 2ª  – 07320 Santa Maria del Camí

Persona de contacte:    Laura Sansó Simón

Telèfon:              971 725 180

Adreça electrònica: Lsanso@agroalimentaries.es

 

Selecció:

Prova pràctica                        Entrevista personal            Prova escrita

 

 

 


DESCARGAR PDF