Actualment, les dones representen un 27,6% de la base social, un 9% de la composició dels consells rectors, el 4,1% ostenta la presidència i un 12,8% ocupa posats de direcció.

Madrid, 15 d’octubre de 2022.- En el Dia Internacional de les Dones Rurals Cooperativas Agro-alimentarias de España i la seva Associació de Dones, AMCAE, vol posar en valor la necessitat de treballar, de manera conjunta, la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el sector cooperatiu agroalimentari, així com incrementar la presència de més dones en la base social, en els llocs de direcció i en els òrgans de govern de les cooperatives.

Han transcorregut 12 anys des que en 2010 Cooperativas Agro-alimentarias de España iniciés la seva marxa en matèria d’igualtat d’oportunitats amb la posada en marxa del projecte INTEGRA, subvencionat pel ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que va permetre elaborar un diagnòstic sobre la situació de la dona rural, amb especial atenció a la dona cooperativista, i la creació de l’Associació de Dones de Cooperativas Agro-alimentarias de España, AMCAE, i més recentment, el Grup de Treball d’Igualtat de Cooperativas Agro-alimentarias de España, que reuneix representants de les federacions territorials.

Al llarg d’aquests anys, AMCAE s’ha convertit en l’entitat representativa defensora dels interessos i drets de les dones del sector cooperatiu agroalimentari. El seu treball de visibilització del paper de la dona, motivació i formació ha permès que en els últims exercicis s’hagi observat un lleuger increment del pes de les dones en les cooperatives. Actualment, les dones representen un 27,6% de la base social, un 9% de la composició dels consells rectors, el 4,1% ostenta la presidència i un 12,8% ocupa posats de direcció.

El paper de AMCAE és reconegut dins del sector i les institucions, i la seva presidenta, Jerònima Bonafé Ramis, és un referent nacional i europeu en tots els fòrums en els quals s’analitza el paper de la dona rural. No obstant això, tal com ella mateixa ha assenyalat recentment en el Congrés Europeu d’Agricultors, “és necessari que la perspectiva de gènere no sigui alguna cosa només de dones, cal treballar l’estratègia d’igualtat en el nostre sector amb la participació d’homes i dones, i cal començar perquè formi part de la missió de les nostres organitzacions”.

La necessitat d’integració, de col·laboració conjunta, d’avançar en el compliment del ODS 5 només és possible si s’assumeix per totes les persones que formen part de Cooperativas Agro-alimentarias de España ha destacat la presidenta de AMCAE. Per a Jerònima Bonafé “per a complir amb el nostre lema, Cooperatives, junts cap a un futur sostenible, les dones rurals, les dones de cooperatives, han de ser presents i tenir l’oportunitat de participar de manera activa en les cooperatives, i és que treballar per igualtat d’oportunitats, també és cosa d’homes”.