Santa María, 21 de maig 2021.- La cooperativa Agrícola de Porreres ha celebrat la seva Assemblea Anual per a aprovar els seus comptes anuals dels anys anteriors.

“Cal destacar l’increment de facturació per la bona campanya del garrofer. També una bona campanya de l’albercoc en 2020 amb una producció de 14 tones de les quals es van vendre 13 tones entre els propis socis”, destaca Mª Francisca Parets, directora gerent de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears.

En 2020 l’Assemblea no es va poder celebrar a causa de la pandèmia i enguany s’ha aprovat els assumptes pendents.