Madrid, 24 de novembre de 2022.- AgroBank, la línia de negoci de CaixaBank especialitzada en el segment agro, ha renovat el seu acord de col·laboració amb Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya, l’objectiu de les quals és donar suport al finançament del sector agroalimentari i promoure i desenvolupar l’activitat empresarial de les cooperatives, en particular.

L’acord, signat pel director de AgroBank, Sergio Gutiérrez, i el president de Cooperativas Agro-alimentarias d’Espanya, Ángel Villafranca, beneficiarà a les 3.669 cooperatives agràries i ramaderes que componen l’organització i a la seva més d’1 milió de famílies sòcies.

Ángel Villafranca ha destacat que “gràcies a aquest conveni les cooperatives i els seus socis i sòcies obtenen recursos financers adaptats a les seves necessitats de gestió, així com l’assessorament necessari per a afrontar els reptes de futur”.

Per part seva, Sergio Gutiérrez ha assegurat que “la renovació d’aquest conveni reflecteix el compromís de l’entitat amb el paper fonamental que juguen les cooperatives en el sector agroalimentari a Espanya”, destacant com a propòsit que “volem impulsar al costat de Cooperatives Agro-alimentàries una transformació tecnològica, formativa i social d’aquest milió de famílies cooperativistes”.

El conveni subscrit entre totes dues entitats ha permès realitzar durant 2022 seminaris, esdeveniments i jornades de formació, com el curs pràctic de la nova PAC, al qual van assistir de manera en línia més de 190 tècnics i responsables de cooperatives, o la jornada sobre cerca de noves oportunitats dirigida al col·lectiu de dones, amb la qual es pretén impulsar la presència de dones en llocs directius de les cooperatives. Així mateix, *AgroBank ha col·laborat activament en el VIII Congrés de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya que se celebra cada cinc anys i que va reunir a Toledo a més de 750 delegats de cooperatives.

AgroBank, compromís financer i social amb el sector agro a Espanya

AgroBank compta amb més de 500.000 clients, un de cada dos agricultors i ramaders d’aquest país, amb una proposta de valor que reflecteix el compromís amb el sector agroalimentari i el món rural des de fa molts anys.

L’aposta de AgroBank pel sector agroalimentari s’ha vist reforçada després d’un primer semestre de 2022 en el qual es van finançar gairebé 14.415 milions d’euros, un 85% més que en el mateix període de l’exercici anterior. Això posa de manifest el suport permanent de CaixaBank a un sector essencial com és l’agroalimentari.

Tot això és possible gràcies a que compta amb la xarxa d’oficines més extensa d’Espanya, amb 1.175 oficines especialitzades AgroBank i 1.650 oficines en municipis d’àmbit rural, la qual cosa la situa com l’entitat financera amb major presència en petits municipis, reforçant el seu compromís social per a l’impuls d’aquestes localitats.

A més, l’entitat té un fort compromís amb la sostenibilitat i digitalització del sector, amb l’objectiu d’impulsar la seva transformació. En aquest sentit, ha llançat recentment ‘AgroBank Tech Digital INNovation’, un programa d’acceleració de startups per al sector agroalimentari. Amb aquesta iniciativa, que es desenvolupa en col·laboració amb Innsomnia, l’entitat es posiciona com el principal referent de startups que ofereixen al sector solucions tecnològiques.

Sobre Cooperatives Agro-alimentàries

Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya és l’organització representativa del cooperativisme agroalimentari. Desenvolupa la seva activitat representativa davant organismes, institucions i associacions nacionals i europees relacionades amb el sector agroalimentari i l’economia social.

La seva missió és promocionar, representar i vertebrar el cooperativisme agroalimentari espanyol, impulsant un model cooperatiu empresarial, professionalitzat, amb dimensió rellevant, generador de valor i competitiu, que contribueixi a millorar la rendibilitat d’agricultors i ramaders socis i sòcies i al desenvolupament sostenible del sector agroalimentari i del medi rural.

Està formada per 16 Federacions i Unions Territorials de Cooperatives Agràries (FUTs) i Agrocantabria (Cooperativa de Cantàbria), que ofereixen els seus serveis i tenen el seu àmbit d’actuació en les seves respectives Comunitats Autònomes.

Cooperatives Agro-alimentàries presta serveis de formació, informació i assessorament a través de les seves oficines a Madrid i Brussel·les, contribuint així a la millora de l’eficàcia del cooperativisme agrari en la consecució dels seus fins econòmics, socials i humans.