Santa Maria, 1 de juliol 2024.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, juntament amb les principals organitzacions de productors d’ametlla a la comunitat Camp Mallorquí, Fruits Secs i Crisol, ha realitzat l’estimació de producció de l’ametlla per a la campanya 2024 amb una previsió d’un 31,5 % superior a la campanya del 2023.

El sector de fruits secs estima que la producció d’ametlla en gra a les Balears per al 2024 arribi a les 610 tones davant de 464 de la campanya anterior, cosa que representa un augment del 31,5 % i una disminució de 8,8 % de producció mitjana en els darrers 4 anys.

Pel que fa a la superfície productiva, les Balears compten amb 9.550 hectàrees d’ametllers davant les 9.508 hectàrees productives a la campanya de l’any anterior, fet que significa un augment del 0,5%.

La directora gerent de Cooperatives Agroalimentàries Illes Balears, MªFrancisca Parets, ha destacat que, tot i que des del 2016 s’ha perdut un total de 54,7 % de superfície productiva a les Balears, passant de 21.000 hectàrees a 9.508 hectàrees el 2024, la producció de l’ametlla a la comunitat s’ha mantingut.

Els factors que han permès mantenir la producció davant de la pèrdua de territori ha estat la introducció del regadiu als cultius que han aconseguit un major rendiment de les explotacions.

De les 1.980 plantacions d’ametller de les Balears, 518 són de regadiu, d’aquestes, 45 són joves i encara no arriben al 100% de rendiment, per la qual cosa en les pròximes campanyes s’espera una capacitat productiva més gran.

La presidenta de Cooperatives Agroalimentàries Illes Balears, Jerònima Bonafé, ha assenyalat que la gran pèrdua de superfície productiva a Balears ve determinada per diversos factors, entre els quals destaca la propagació del bacteri Xyllea Fatidiosa, que afecta principalment els cultius d’ametllers, l’abandonament del camp per la manca de relleu generacional, l’augment de les traves burocràtiques a què ha de fer front el sector i la venda de terreny per a ús especulatiu.

A nivell nacional, les organitzacions ASAJA, COAG, Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya i AEOFRUSE preveuen una producció de 122.304 tones d’ametlla en gra, un 38% per sobre de la mitjana nacional dels darrers 4 anys i un augment del 8 % respecte a la collita de la campanya anterior.


DESCARGAR PDF