Santa María, 12 de maig de 2023.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears valora l’esforç del Govern espanyol, però adverteix que la sequera que està patint tot el territori nacional i el sud d’Europa no té precedents, i requereix d’un paquet de mesures de suport extraordinari major, si es volen preservar les estructures productives, com són les cooperatives, transformadores i comercialitzadors dels aliments que els nostres agricultors i ramaders produeixen, i que tal com figura en el Reial decret publicat aquest matí queden fora de l’actual paquet de mesures aprovades ahir pel Govern.

Com bé sap el ministre d’Agricultura, les cooperatives agroalimentàries són les empreses dels productors que estan sofrint la sequera. Moltes d’elles es veuran sense producte que comercialitzar i, per tant, hauran de fer front als costos fixos, amortitzacions, finançament avançat als seus productors en forma de subministrament d’inputs o avançaments financers i, sense activitat econòmica, hauran d’abordar expedients de regulació d’una ocupació que és necessari preservar en les zones rurals després de diverses crisis consecutives. Aquesta situació provocarà un impacte econòmic i social en les zones rurals i el deute recaurà en els propis productors.

Sol·licitem al Govern que continuï estudiant vies de finançament a través del marc d’ajudes d’Estat i que demandi a la UE suports per a abordar l’actual situació. Les empreses cooperatives són fonamentals per a superar l’actual situació en el mitjà termini, són claus per al correcte funcionament de la cadena de proveïment alimentari i per a la rendibilitat d’agricultors i ramaders.

En relació amb el paquet d’ajudes aprovades, també sol·licitem que es tingui en compte a aquells sectors que estan afectats per l’actual sequera, però que, al no estar dins del sistema PAC, es quedaran fora del marc, com és el sector del *porc *negre. Sol·licitem que s’estudiïn mesures perquè puguin veure’s igualment integrats en el sistema.

En relació amb el paquet d’ajudes aprovades, *Cooperatives Agro-*alimentàries Illes Balears sol·licita a la Conselleria d’Agricultura que treballi juntament amb el Ministeri perquè es reculli la situació del sector agrari i ramader de les illes i pugui ser compensat per la sequera i les altes temperatures que han afectat els cultius i les pastures.  Sol·licitem que s’estudiïn a la resta de sectors que no es troben relacionats en l’RD llei al no poder accedir a les ajudes PAC.

Cooperatives agroalimentàries és conscient de la complexitat de la situació i advoca perquè els suports dissenyats tinguin una part pal·liativa per a les explotacions i sectors més afectats, i una part estructural que preservi l’activitat per a la pròxima campanya, evitant que els efectes de l’aquesta crisi persisteixin l’any que ve.

 

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears

Fundada en 1988,Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears representa i fa costat a les entitats sòcies. Actualment compta amb 38 entitats sòcies que aconsegueixen tots els sectors agroalimentaris de les quatre illes Balears. Les cooperatives són els principals actors del sector agroalimentari a Illes Balears, per la qual cosa l’entitat té un paper transcendental en la conformació, la protecció del paisatge i del medi ambient de l’arxipèlag.