Santa María, 11 de mayo de 2023.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears ha presentat les seves propostes als partits polítics de cara a les pròximes eleccions autonòmiques del 28 de maig

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears s’ha reunit durant aquest últim mes amb els diferents partits polítics. Tal com ha dit la presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, Jerònima Bonafé “hem posat damunt de la taula la viabilitat del sector perquè els diferents partits puguin defensar el model cooperatiu de les nostres illes”.

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears ha demanat suport a aspectes com ara, a estructures de serveis que abarateixin costos als socis, a la incorporació de professionals en les àrees de gestió, així com la incorporació de tècnics a les cooperatives, al relleu generacional, a la participació de les dones en la vida social i orgànica de les cooperatives.

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears vol que les administracions s’involucrin en la millora de la dimensió i competitivitat empresarial de les cooperatives, de les infraestructures d’emmagatzematge, transformació i industrialització, de la sostenibilitat mediambiental de les cooperatives.

A més, és necessari fomentar el desenvolupament de nous models de comercialització de producte acabat dirigit al consumidor final, la gestió en comú d’explotacions a través de les microcooperatives, cooperatives agràries o d’explotació comunitària de la terra i la diversificació a activitats no agràries de les cooperatives de les Illes Balears.

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears veu imprescindible que s’instaurin mesures de transformació digital a través de les cooperatives, entitats que catalitzen la incorporació de les noves tecnologies en la gestió de les explotacions dels socis i demanem que es promocioni el producte cooperatiu agrari, incloent-hi la realització de campanyes de promoció del producte cooperatiu de proximitat i de temporada.