Santa María, 19 de setembre- El consell sectorial d’Oli de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya s’ha reunit divendres passat per a fer una anàlisi del mercat.

Una de les qüestions tractades en el Consell Sectorial ha estat el recent informe emès pel Comitè Tècnic responsable del sistema d’etiquetatge frontal NUTRISCORE. Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears s’uneix al rebuig de manera frontal de la seva implantació perquè no és un sistema objectiu que doni resposta a una demanda d’informació fiable per al consumidor, fomentant modificacions de l’algorisme en funció d’interessos nacionals i comercials. Per a les cooperatives oleícoles no és acceptable que l’oli d’oliva no estigui qualificat amb la lletra A, quan compta amb tres al·legacions nutricionals reconegudes per la Unió Europea i multitud d’informes científics i metges que avalen la seva idoneïtat per a la dieta humana, i que per contra els situïn al mateix nivell que altres olis vegetals, per molt d’interès que altres països tinguin en això.