Serveis

COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTÀRIES

  • Consultoria empresarial
  • Econòmic – financer
  • Jurídic
  • Laboral
  • Prevenció de riscs laborals
  • Assegurances generals
  • Assegurances agràries
  • Tramitació d’ajuts