Beneficis d’associar-se

Passar a formar part de Cooperatives agro-alimentàries et dóna l’oportunitat d’entrar dins el col·lectiu europeu que a nivell espanyol representa a quasi bé 3.000 empreses cooperatives i SATs i a més d’un milió de socis a pràcticament tots els subsectors agroalimentaris. A nivell europeu estam representats dins el COGECA, que és l’òrgan de representació de les cooperatives a nivell europeu i en el que estan representades més de 30.000 empreses cooperatives de 25 països.

Amb aquesta força, a la nostre Comunitat Autònoma realitzem una tasca de representació, promoció i defensa dels interessos del cooperativisme davant els diferents organismes, institucions públiques i privades i altres interlocutors socials.

Mitjançant la representació que ostentem dins els diferents organismes, Cooperativas Agroalimentarias, Consell Agrari Intersinsular, Comitè de Seguiment del PDR, Consell Econòmic i Social, Consell de l’Economia Social i del Cooperativisme,.. defensem un model cooperatiu de futur, defensem la diferenciació amb altre tipus d’empreses: el compromís de les cooperatives amb els seus socis, les seves rentes, el seu entorn, el seu territori i la seva producció, així com del compromís dels socis amb els objectius, estratègies i actuacions d’unes cooperatives que han d’estar caracteritzades per una gestió professional, eficaç, transparent i amb un elevat contingut social i ètic.

Associar-te a Cooperatives agro-alimentàries et dona les següents avantatges:

• Disposaràs de tota la informació actualitzada del sector agroalimentari.
• Tindràs l’opció de participar activament dins els òrgans de gestió, consells rector, interventors i així participar de la gestió de l’organització.
• Pots participar dins cada uns dels consells sectorials que la teva cooperativa representi tant a Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears com a la Confederació, entitat a nivell estatal a la que estem associats i que disposa de tots els sectors.
• Possibilitat de beneficiar-vos de les actuacions i projectes que en benefici del sector cooperatiu en general preparem i aprovem anualment. I de les actuacions i projectes presentats per Cooperativas agro-alimentarias (CCAE).
• Podràs participar de totes les actuacions de dinamització de projectes d’intercooperació.
• Possibilitat de participar en els actes de promoció del productes cooperatius.
• Accés a una formació dirigida a les necessitats del sector agrari i cooperatiu, especialment enfocat a la gestió.
• Assessorament en matèria cooperativa.
• A més d’això, teniu a la vostre disposició una carta de serveis especialitzats a un preu més favorable a la resta de cooperatives no associades.