Les cooperatives agro-alimentàries i el Covid-19

Jerònima Bonafè 24.03.2020 | 19:32

Les cooperatives agro-alimentàries i el Covid-19

Es miri per on es miri, resulta curiós que just quan gairebé tot el país va fixar-se en el camp i les problemàtiques que envolten el sector agroalimentari, arran de les manifestacions pageses, esclati la crisi del covid-19 i tothom, ara sí, se n’adoni de la importància cabdal i pervivència del sector primari. És en situacions com aquesta quan realment es posa en valor el sector i totes aquelles estructures comercials com ara cooperatives i SAT’s (Societats Agràries de Transformació) que arriben al consumidor final. Ara es veu el que fins ara s’intuïa: la nostra vital importància per a la supervivència.

Tota crisi té una part positiva, i d’aquí surt el reconeixement social (anhelat, tot sigui dit) al nostre sector per la tasca diària. Però també emergeixen les mancances. Compromís és un terme genètic de cooperatives i SAT’s, i vol dir acceptar normes de producció i comercialització en comú, pel be comú: units som més forts i ens podem ajudar. Els pagesos/ses fora d’aquestes estructures, tendran molt més difícil superar la crisi. És el cas dels ramaders que no han acceptat aquestes regles del joc; en canvi els que no anem per lliure desitjam consolidar-les. Per això necessitam la implicació de les administracions per a facilitar uns recursos i unes infraestructures del tot necessaris per a continuar l’activitat, com ara inversions hidràuliques, escorxadors i el reconeixement de la insularitat dins les polítiques agràries comunes (PAC), per a citar-ne uns quants.

Com es va posar de manifest amb les mobilitzacions agràries, el sector té una ferida greu i necessita de la societat, dels consumidors, per a sanar. Ara bé, nosaltres també ho hem de facilitar. D’ençà que el covid-19 s’ha instal·lat a les nostres vides, des de Cooperatives agro-alimentàries de les Illes estam treballant per a donar el millor servei mantenint els llocs de feina. Els pagesos/ses i la societat en general poden comptar amb nosaltres, tant per abastir-se, com per alimentar-se. Feim feina seguint i respectant les indicacions de les autoritats, alhora que col·laboram amb elles i ajustam el nostre quefer a les demandes sobrevingudes, així, a banda de posar a disposició de les autoritats la maquinària de tractaments fitosanitaris per a desinfecció d’espais, els guants i mascaretes en estoc, hem ajustat els horaris a les hores de més afluència i algunes cooperatives han implantat o ampliat el servei de repartiment a domicili, són les cooperatives de Sóller, Camp Mallorquí, Ecoïlla, Camp de Menorca i Ecofeixes d’Eivissa,.

Gosaré dir que hi ha tres sectors que estan treballant al màxim per a la salut de la població: el sanitari, el de transports i l’agro-alimentari. Al camp, pageses/sos i cooperatives, sempre hem cuida’t de l’entorn i hem garantit el producte local de qualitat, el famós Km0. Ara només volem, com els altres sectors citats, fer feina amb garanties i que els ciutadans es quedin a casa, fent cas de les recomanacions. Si ho feim així tot anirà bé i ho superarem, segur.

* Presidenta de Cooperatives agro-alimentàries de les Illes Balears